18. februar ble det innført ekstraordinær båndtvang i Oslo kommune, etter at flere rådyr skal ha blitt angrepet av løse hunder:

Nå forteller seksjonssjef for Nordmarka, Knut Johansson i Bymiljøetaten, at de erfarer at den ekstraordinære båndtvangen har virket.

– Vi merket umiddelbar effekt i etterkant av innføring av ekstraordinær båndtvang, tilnærmet alle hunder vi observerte var i bånd. Men det finnes dessverre unntak. Vi hadde for få dager siden en hendelse der hundeeier gikk med tre løse fuglehunder ved Sognsvann - hundene var også påmontert GPS. Slikt er ulovlig uansett båndtvang eller ikke. Jakt eller jakthundtrening krever tillatelse fra grunneier. I tillegg er det jo nå båndtvang, sier Knut Johansson.

God hjelp fra markabrukere

– Vi klarer jo ikke holde oppsyn over alt hele tiden, men får heldigvis veldig god hjelp av andre markabrukere som tar ansvar og sier fra til de som går med hunder uten bånd, sier nordmarkasjefen.

– Når det kommer såpass med snø at blåbærlyngen dekkes vil rådyrene naturlig trekke ned til lavereliggende områder med mindre snø og endre valg av beiteplanter. Men nå, med perioder med mildvær og mer energi i sollyset dukker igjen blåbærlyngen opp i solhellingene oppover i marka, og dette kan lokke rådyr opp i høyden igjen. Både på grunn av mattilgang, men også fordi de setter pris på varmen fra sola mens de hviler og tygger «drøv» på dagtid.

I første omgang er den ekstraordinære båndtvangen satt til 15. mars.

– Så nå må vi være oppmerksomme på at rådyrene kan påtreffes på steder som kan virke uventet i forhold til årstid. Om båndtvangen ikke forlenges, må vi likevel ta ansvar for dyrelivet!

Dødt rådyr på Maridalsvannet

Han forteller videre at det etter at ekstraordinær båndtvang ble innført, har det blitt funnet et dødt rådyr på Maridalsvannet, som ifølge Johansson hadde bittskader.

– Det var i slutten av forrige uke. Rådyret hadde bittskader, og det var hundespor rundt dyret. Hunder biter gjerne etter bakkroppenbeina først, er vår erfaring. Vi har også fått meldinger fra publikum og løypekjørere om hunder som jager rådyr, men vi har ikke flere konkrete hendelser per nå, hvor vi er sikre på at hunder har skadet eller drept rådyr, etter at den ekstraordinære båndtvangen trådte i kraft, sier Bymiljøetatens mann.

Johansson sier videre at Bymiljøetatens folk anmelder hundeeiere med løse hunder i båndtvangstiden.

– Men dessverre så blir mange av disse sakene henlagt av politiet. Jeg vet at det har blitt gitt bot for å gå med hunden løs tidligere. Hva beløpet var, er jeg usikker på. Bøter blir gitt i henhold til enhver tid gjeldende bøtesatser hos politiet. Men bøtene i seg selv er ikke målet her. Ekstraordinær båndtvang er å be hundeiere ta ansvar, og at de vil være med på å unngå at rådyra utsettes for grusomme lidelser ved å bli forfulgt og bitt - kanskje bitt ihjel - av løse hunder som eierne ikke har kontroll på.

– Er det spesielt mye rådyr i år?

– Oslo kommune har ikke tellinger, eller statistikk, på antall rådyr i kommuneskogene. Men når det er sagt, vi erfarer at det generelt nå er mer rådyr enn i tidligere år. Særlig i kanten av byggesonen, også i hagene til folk. Det føles vel som mer gode forhold for dyra der, og mer å spise på i hagene. Det er jo færre løse store jagende hunder i tettbygde strøk, enn det er i skogen, vil jeg anta.

Han forteller videre at kommunen selv har anledning til å «redusere antall» rådyr.

– Kommunen har mulighet til å ta ut dyr utover de dyrene som er tatt ut til jakt, dør eller skades i trafikk, eller på annen måte skades og må avlives. Dette må også skje i jakttiden for rådyr. Da kan også kommunen ta ut dyr utenfor typiske jaktområder og nærmere byggesonen, selvsagt gjøres dette på en trygg måte. Det er dette som omtales som bestandsregulernde tiltak. Det spørs om ikke uttak av rådyr generelt bør økes noe til høstjakta, for å få normalisert bestanden noe i større deler av marka, sier han til avisa.

Onsdag formiddag registrerte Nordre Aker Budstikke at det også ble påkjørt et rådyr i Brekkekrysset, rådyret ble tatt hånd om og det ble opplyst på stedet at det var varslet om eventuell avlivning av rådyret.