Studiestøtten foreslås økt med totalt 85,3 millioner kroner i 2023 for bedre å holde følge med prisveksten.

Regjeringen foreslår også å øke rammene for hva det skal koste å bygge en studentleilighet for å få opp byggetempoet og bygge flere boliger.

141,5 millioner legges i potten for en tilskuddsordning for energitiltak i studentleiligheter.