Det opplyser kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) til NTB fredag.

En rekke aktører i idretten og frivilligheten har den siste tiden gitt klart uttrykk for at de ikke har penger tilgjengelig til å betale strømregningene. Det har blant annet sammenheng med at strømstøtten fra myndighetene blir utbetalt etter at regningene har forfalt.

Nå tar kulturdepartementet grep for å bidra til å løse denne utfordringen.

– For det første ber vi strømselskapene om å gi betalingsutsettelser for frivilligheten og idretten til de har fått utbetalt strømstøtten. For det andre sikrer vi raskere utbetaling av strømstøtten for de som ikke har mulighet til å legge ut selv eller får utsettelse, sier Trettebergstuen.

De som har søkt strømstøtte for forrige periode, kan vente pengene på konto ganske raskt.

– Lotteri- og stiftelsestilsynet kommer til å betale ut mesteparten av strømstøtten for forrige periode allerede i neste uke, to uker etter søknadsfrist. Arbeidet med å få disse pengene raskt ut er høyt prioritert, sier Trettebergstuen.

Idretten ikke fornøyd

Idrettspresident Berit Kjøll er glad for at pengene fra dagens ordning vil bli utbetalt raskere, men mener grepet ikke er tilstrekkelig.

– Det er vel og bra at man finner raske løsninger på likviditetskrisen som mange klubber nå står i, men det hjelper jo ikke når nettoutgiften på strømregningene er så skyhøye at klubbene ikke er i stand til å betale dem. Klubbkassen er tom! sier Kjøll i en uttalelse til NTB.

– Da ordningen ble innført i vinter, var strømprisene på et langt lavere nivå enn nå. Det betyr at nettokostnaden for idrettslagenes strøm- og gassutgifter har blitt vesentlig høyere, selv med samme støtteordning. For idrettslag som eier egne anlegg, har nettokostnadene mangedoblet seg fra i vinter. Derfor må dagens støtteordning forbedres betydelig, og det haster, legger hun til.

Betalingsutsettelse

Fjernvarmeselskapet Hafslund Oslo Celsio opplyser at de vil etterkomme regjeringens oppfordring om å gi kundene betalingsutsettelse.

– Vi vet at dagens høye energipriser har satt flere idrettsanlegg i en krevende økonomisk situasjon. Vi ønsker å hjelpe disse kundene og er positive til å gi betalingsutsettelse fram til støtten blir utbetalt, sier administrerende direktør Knut Inderhaug.

Oslos byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), oppfordrer andre energiselskaper til å følge etter.

– Jeg er glad for at Hafslund Oslo Celsio følger opp regjeringens initiativ og gir betalingsutsettelse til idrett og frivillighet. Jeg håper andre energiselskaper vil gjøre det samme slik at idrettsanlegg kan opprettholde tilbudet, sier hun i en uttalelse.

Vil ha forbedret ordning

Trettebergstuen sier hun forstår den krevende situasjonen idretten og frivilligheten står i.

– Situasjonen er alvorlig for mange, og det er derfor idretten og frivilligheten har fått strømstøtte allerede fra desember 2021. Så vet jeg at klubbene og lagene jobber for å kutte i strømkostnadene, uten at det skal gå ut over barna. Det er jeg glad for, sier hun.

Dagens strømstøtteordning til idretten og frivilligheten åpner for å dekke 80 prosent av utgiftene som overstiger 70 øre per kWt. Norges idrettsforbund har bedt om å få dekket 90 prosent av alt som kommer over 50 øre per kilowattime (kWh).

Trettebergstuen har ikke etterkommet dette ønsket.

(©NTB)