OSLO/NORDRE AKER: Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). På forespørsel fra Nordre Aker Budstikke har de sammenstilt tall for covid-19-registrerte dødsfall fordelt på Oslos bydeler. Dødsfallene registreres på den bydelen der den hadde oppgitt bostedsadresse.

Tallene inkluderer personer som har dødd i løpet av de første 30 dagene etter at den testet positivt. Det forutsetter imidlertid at det ikke foreligger andre konkrete opplysninger om at dødsfallet ikke assosieres med koronaviruset.

– For covid-19 har de som dør ofte flere underliggende og konkurrerende sykdommer, og det er summen av disse som fører til død. På grunn av den usikkerheten som følger med å skulle velge ut én årsak, har FHI valgt å telle alle dødsfall hvor covid-19 har vært en medvirkende årsak, har FHI-overlege Jacob Dag Berild og overlege Marianne Sørlie Strøm ved Dødsårsaksregisteret tidligere uttalt til Faktisk.no.

Dermed inkluderer tallene både personer som har dødd av og med koronaviruset SARS-CoV-2 i kroppen.

Sjekk bydelene

Oversikten er basert på tall fra tirsdag 27. april. For tre av de 188 dødsfallene er er det ikke kjent hvor den døde bodde.

Det er bydel Nordstrand som har flest faktiske dødsfall i Oslo. 26 personer med bostedsadresse i bydelen er så langt registrert korona-døde. Frogner og Stover følger etter med 20 dødsfall hver.

Nordre Akers nabobydeler Sagene og St. Hanshaugen har de laveste dødstallene. I bydel Sagene er det registrert fire dødsfall. St. Hanshaugen har færrest i Oslo med tre.

Flest dødsfall i forhold til smitte

Bydel Nordstrand har også desidert flest dødsfall i forhold til antall smittede. I bydelen med drøyt 50.000 innbyggere har over 1500 personer blitt koronasmittet. Samtidig gjør de 26 dødsfallene i bydelen at én av 59 smittede i bydelen har dødd.

Nabobydel Vestre Aker følger som nummer to i Oslo med 108 smittetilfeller per dødsfall. Flere bydeler følger rett etter.

På bunnen av lista over Oslos 15 bydeler er St. Hanshaugen. Bydelens tre dødsfall og 1530 smittetilfeller gjør at hver 510. registrerte smittede har dødd.

Bunn i Oslo

I Nordre Aker er det registrert fem koronadødsfall siden pandemiens start, viser FHIs tall. Det gjør at Nordre Aker har Oslos tredje laveste dødstall.

Antall dødsfall målt i forhold til registrerte smittetilfeller er niende høyest av Oslos 15 bydeler. For hvert dødsfall er det registrert 268 smittetilfeller.

Nordre Aker har samtidig Oslos laveste smittetall siden pandemiens start i forhold til innbyggere. 2,5 prosent av befolkningen har testet positivt siden pandemiens start. Stovner har høyest etterfulgt av Grorud. 9,8 prosent av innbyggerne i Stovner har testet positivt og 7,8 i Grorud.

---

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!