GREFSEN: Det står stadig flere lastebiler parkert i Grefsenveien på oversiden av trikkeholdeplassen Disen, har flere lesere observert.

– Jeg har de siste månedene sett en økning i antall lastebiler (med henger), gravemaskiner og nå søppelbiler stå parkert i Grefsenveien, skriver en leser.

– Flere med meg syns det er relativt trist og lite hyggelig å ferdes i nærmiljøet når det er så mange biler parkert. Dette medfører også flere trafikkfarlige situasjoner, fortsetter hun.

Helt opp på Grefsenplatået hensettes tungtransport-kjøretøyer langs veien.

Lite oversiktlig

– Dette er med på å gjøre veien lite trivelig og reduserer oversiktligheten og med det også trafikksikkerheten, skriver en annen leser, som bor på Grefsenplatået.

– Også her er det nesten daglig en til tre lastebiler som står parkert fra ettermiddag til neste morgen, fortsetter hun.

Nordre Aker Budstikke tok en tur ned Grefsenveien en tilfeldig dag i uken som gikk, og bildene du kan se øverst viser at parkeringstettheten er stor. Her står lastebiler og annen tungtransport, hengere, campingvogner og vanlige personbiler.

[IMG31156RF]

I motsetning til tilfeller andre steder, der avskiltede biler tilsynelatende er hensatt på ubestemt tid, virker de aller fleste kjøretøyene vi observerte å være i jevnlig bruk.

– Dette er en vei (Grefsenveien, journ.anm.) med mye ferdsel av barn og unge som skal til trening på Grefsen stadion, og parkeringspraksisen er derfor ikke akkurat med på å øke fremkommeligheten og trafikksikkerheten, skriver Grefsen-beboeren.

Videre spørres det om lastebilene står parkert i Grefsenveien på grunn av midlertidig anleggsarbeid eller om det er en utviklingstrend mot at tunge biler parkeres i villastrøk utenfor arbeidstid.

LES OGSÅ: Urovekkende trafikkutvikling i Betzy Kjelsbergs vei

Lovlig parkering

[IMG31157LF]

Svarene på dette har vi ikke, men vi har spurt Bymiljøetaten om denne parkeringen er lovlig, og hvordan den håndheves hvis så ikke er tilfellet.

Kommunikasjonsrådgiver Monica Thorud Olsen svarer følgende i en e-post:

– Så fremt de overholder trafikkreglene står de lovlig på lik linje med andre kjøretøy på stedet. Er det noen kjøretøy som står i strid med trafikkregler eller til hinder for trafikken kan det meldes til vår døgnåpne vaktsentral på telefon 23 48 21 50 eller e-post: [email protected].

Se forøvrig forskriften med trafikkregler i faktaboksen til denne saken!

SE OGSÅ: Vår oversikt over parkering i Oslo

Starter arbeider med Grefsenveien til sommeren

[IMG31155RM]

Grefsenveien, fra Disen trikkehldeplass og opp på Grefsenplatået, er bred og har dermed god plass til parkering langs kanten. Det er ikke skiltet med parkering forbudt på strekningen, men det er likevel ikke allid trafikkreglene overholdes.

Kan ikke bussjåførene trafikkreglene?

LES OGSÅ: Her er den aller første avgangen til Kjelsåstrikken – Linja som ble lagt ned, men gjenoppsto etter folkelig protest

Det er mange år siden planene om miljøgate i Grefsenveien ble lansert. Så langt Nordre Aker Budstikke kjenner til er det ingen konkrete planer for endring av trafikkmønsteret i Grefsenveien fra trikkeholdeplassen på Disen og oppover. Trikkeperrongene ble imidlertid utvidet for noen år siden, for å hindre farlige forbikjøringer når trikken stopper.

SE HER! Slik så man for seg trikken i egen, grønn trasé nedover Grefsenveien i 2007

Der det skal skje noe i Grefsenveien, er på strekningen Sandaker-Disen. Til sommeren starter arbeidene fra Storo og oppover. Blant annet er formålet å gi syklister, trikk og gående prioritet. Les mer om planene her.

LES OGSÅ:
* Trafikkaksjon i foreldreregi: Her vil de ha tryggere skolevei
* Bekymret for trafikksikkerheten ved Fernanda Nissen skole

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Fakta: Parkering

Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)

§ 17.Stans og parkering

1. Det er forbudt å stanse
a) i uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted,
b) i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortaukant, kantlinje eller vegkant begynner å runde,
c) helt eller delvis på fortau, gangveg eller sykkelveg,
d) på gangfelt eller sykkelkryssing eller nærmere enn 5 meter foran slike steder,
e) på motorveg og motortrafikkveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motorveg og motortrafikkveg,
f) nærmere planovergang enn 5 meter,
g) i kollektivfelt, i sambruksfelt eller i sykkelfelt, unntatt for buss eller sporvogn på holdeplass.
h) på vegutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller sporvogn.

2. Det er forbudt å parkere
a) foran inn- eller utkjørsel,
b) på møteplass i vegens hele bredde så langt kjørebanen er utvidet,
c) på gågate,
d) på gatetun utenom særskilt anviste plasser.

3. På forkjørsveg med høyere fartsgrense enn 50 km i timen er det forbudt å parkere på kjørebanen.

Kilde: Lovdata.no