Etter etappe 2, etter at Ullevål sykehus er nedlagt etter regjeringens planer, vet man ikke hvor maten skal komme fra. Hvordan er det mulig å planlegge så dårlig?

Fagforbundet i Oslo som organiserer hundrevis av sykehusansatte reagerer, og det er fult forståelig. Her har vi en nedleggelse av et av Norges beste sykehus og en investering på drøyt 50 milliarder kroner i nye sykehus i Oslo, men kjøkken tar man seg ikke råd til.

Hvorfor planlegges det ikke for nye kjøkken på nye sykehus til titalls av milliarder kroner?

Flertallet i Oslo bystyre ønsker ikke å legge ned Ullevål sykehus. Vi har advart i mange omganger om dårlige og mangelfulle planer. Dette er nok et eksempel på lite kvalitet på planene, på manglende kapasitet og planer som ikke møter fremtidens behov i Oslo.

Dårlig matlyst er ofte en utfordring når man er syk. Hver eneste kalori kan være livsviktig for mange pasienter. Internasjonal forskning, har vist at det kan være opptil tre ganger så lang liggetid på sykehus som følge av underernæring.

Underernæring og feilnæring kan føre til lengre rehabilitering, dårligere livskvalitet, og økt dødelighet. Det kan også føre til økt medisinbruk.

Måltider er også for mange et høydepunkt på dagen. Vi er flinke på matkultur og mattradisjoner. Det burde tas med inn på sykehjemmene og sykehusene våre. Hvorfor skal lukten av middag, valgfrihet, og mangfold forsvinne, og erstattes av mat som kommer kjølt og i plast på institusjonene våre?

Fremtiden består av å satse mer på god matomsorg, variasjon i mattilbudet, økt valgfrihet, bruke mer lokale produkter, og være åpen for innovasjon og nytekning.

Da er det et minste-mål å planlegge for nye kjøkken på nye sykehus til titalls milliarder i Oslo.