Hvordan står det til med kvinners helse i Norge?

Lokallaget for Norske Kvinners Sanitetsforening på Grefsen, Kjelsås og omegn setter fokus på kvinners helse på våre møter fremover. 19. april var det møte på Kuben i Midtoddveien, der Kirsti Halvorsen fra NKS Veiledningssenter for pårørende informerte om tilbudet til alle som er pårørende til de med rusproblemer og psykiske problemer. Møtet var åpent for alle.

Rapporten om kvinnehelse som kom i mars, viser blant annet at det forskes for lite målrettet på kvinners problemer. Salget av Sanitetskvinnene fastelavnsris i mars og Maiblomsten i mai, går uavkortet til henholdsvis kvinnehelseforskning og til barn og ungdom som er syke eller av andre grunner kan ha godt av en dag spesielt tilrettelagt for dem gjennom «Min Dag».

Også over sommeren planlegges det åpne møter der temaene omhandler ulike sider av kvinners helse. Følg med på Facebook, Talefoten og Nordre Aker Budstikke.

Årsmøtet i februar vedtok å utvide styret slik at det kan lages enda flere gode aktiviteter på Grefsen, Kjelsås og omegn.

Det nye styret med sine åtte aktive er:

  • Leder: Gunlaug Strønen
  • Nestleder: Ingvild Hagen
  • Sekretær: Lisbeth Bakken
  • Kasserer: Marit Nikø
  • Styremedlem: Ena Heimdahl og Lise Vikan
  • Varamedlem: Toril Hagen og Turid Melhuus

Følg oss på https://www.facebook.com/GKOSanitetsforening

  • Kontakte oss: ring Gunnlaug eller send epost.