Rødt er det eneste partiet som ser verden i svart/hvitt. For dem er verden delt i to, og i en evig kamp mellom kapitalister og arbeidere. De mener Norge er et kapitalistiske land, og at kapitalistklassen består av en økonomisk og politisk elite som gjør alt for å gjøre de rike rikere. Mot dem står arbeiderklassen.

Rødt mener FNs internasjonale pengefond (IMF), Verdensbanken, ulike handelsorganisasjoner og EU er opprettet kun for at kapitalistene skal tjene seg enda rikere på arbeiderklassens bekostning. De er også imot NATO, som de ser på som et instrument for å holde arbeiderklassen nede. Alt dette står i partiets prinsipprogram, vedtatt i 2019. De mener dessuten at Norge ikke skal sende våpen til Ukraina slik at de kan skyte tilbake når Russland bomber dem.

Hvis du deler dette synet på verden rundt deg er Rødt er partiet for deg. Hvis du tenker at partiets verdenssyn kanskje er litt enkelt, eller virkelighetsfjernt om du vil, finnes det heldigvis andre partier å stemme på. Jeg mener Høyre er godt og trygt valg. Særlig om du er opptatt av at de eldste skal få en trygg og verdig eldreomsorg.

I Nordre Aker Budstikke bruker Rødt god plass på å skremme leserne med Høyres politikk. «Ikke la dere lure av Høyre» er overskriften før de gir sin versjon av hva de mener Høyre står for.

Les også

Krisa i eldreomsorgen i Oslo er en varslet katastrofe: Ikke la dere lure av Høyre

Høyre tror NABs lesere er verken lettskremte eller lettlurte. Det som er skremmende, er å lese den ene historien etter den andre om grov omsorgssvikt innen eldreomsorgen i Oslo.

Her har Rødt et forklaringsproblem. De må gjerne klage på eldreomsorgen, men det er Rødt som i over 7 år har gjort det mulig for Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet å styre Oslo.

Hvis Rødt er misfornøyd med eldreomsorgen i Oslo må de slutte å opptre som byrådets logrende kosehund, og ta rollen som vaktbikkje på alvor.

Det er ingen substans i Rødts kritikk av Høyres eldrepolitikk, og påstanden om at vår politikk «bare er bra for lommebøkene for profitørene» faller på sin egen urimelighet. Høyre vil redusere prisen på månedskortet med 200 kroner, gi gratis kjernetid i barnehagen til alle husholdninger med under 1 million i inntekt, og mener de som tjener over 2 millioner kroner i året kan betale for AKS selv.

Men en ting er vi enige om. Eldreomsorgen i Oslo er ikke bra nok.

Rødts løsning er å ansette flere og gi dem høyre lønn. Det kan være en løsning, men hvor skal Rødt ta alle pengene fra? Kutte i barnehager? Skoler? Idrettstilbudet til barn og unge? Og blir tilbudet til pleietrengende eldre automatisk bedre jo mer penger kommunen spytter inn? Har Rødt noen gang kommet med konstruktive forslag til hvordan det offentlige kan driftes smartere og mer effektivt?

Høyre mener det er helt nødvendig å styrke eldreomsorgen i Oslo. Det må brukes mer penger, men dette handler ikke bare om å ukritisk øse nye millioner inn i et system som ikke fungerer.

Oslo kommune driftes nesten 20 milliarder kroner dyrere i år enn i 2016. Under dagens AP-byråd ser vi at byråkratiet eser ut, samtidig som de ansatte innen eldreomsorgen har fått flere arbeidsoppgaver og må løpe stadig raskere..

Vi mener systemet er modent for en overhaling. Oslo er den av de store kommunene i Norge som driftes minst effektivt, og bare åtte av ti kroner som brukes i pleie og omsorgssektoren går til omsorg. Resten forsvinner i byråkrati og dårlige løsninger.

Høyre mener helsehusene må organiseres annerledes, og at fagkompetansen blant de ansatte må benyttes bedre. Det er meningsløst at en sykepleier med lang medisinsk utdannelse skal bruke dyrebar tid på å lage vafler og vaske på sykehjemmene slik de gjør mange steder i dag.

En sykepleier skal gjøre det han eller hun er utdannet til, så får andre trille senger og koke kaffe. Derfor mener vi de fire helsehusene må spesialiseres og bemannes deretter. Da får pasientene den pleien de trenger, og ansatte får brukt kompetansen de har.

Nå ser vi at «alle gjør alt». Det er ingen tjent med, og det gir en dyrere og dårligere eldreomsorg.