Nordre Aker MDG arrangerte et lyttemøte på Damplass lørdag 24.9. hvor hensikten var å få innspill fra beboerne, besøkende og næringsliv på hvordan plassen kan utvikles videre til å ta enda bedre hensyn til alle brukergrupperne. I dag er plassen i stor grad bildominert pga. mange parkeringsplasser og stor gjennomkjøring. Finnes det et bedre alternativ.

Møtet besto av både et bruktmarked og en utendørs paneldebatt mellom Arild Hermstad, fungerende leder i MDG, Sigrid Heiberg, leder i Oso MDG, Gina Bast Mossige, arkitekt i White Arkitekter, Martin Vik, leder i Otto bildelingstjenester og Christopher Holm, butikksjef i Kolibri.

Leder i Otto bildeling, Martin Vik, forklarte at Ullevål Hageby har en biltetthet på 0,7-0,8 biler per husstand. Dette vil si at det finnes om lag 400 biler i borettslaget. De mener at de kan dekke bilbehovet med om lag 30 biler, pluss tilkjøring av flere biler i utfartshelger/ferier. Med dette kan vi frigjøre enormt areal, som kan brukes til å lage et triveligere nabolag, inkludert færre biler på Damplassen.

I tillegg bør det tilbys deling av kassesykler. For å få til dette, må kommunen avsette mer areal til bildeling.

Kolibris butikksjef, Christopher Holm, fulgte opp ved å si at Kolibri ønsker mer plass på fortau til utstilling av varer. I dag får butikken omtrent 50% av omsetningen fra folk som kommer med bil. De er helt avhengige av denne kundemassen for å kunne drive videre.

Gina Bast Mossige i White Arkitekter mente at Damplassen har mistet noe av det tiltenkte by-torg preget på grunn av trafikk og parkeringsplasser. Det finnes særdeles enkle og lite kontroversielle grep som kan tas for å gjøre plassen bedre som for eksempel å innskrenke bilarealet mellom butikkene. Erfaring fra andre steder i Oslo viser at dersom bygater og torg i større grad tar hensyn til myke trafikanter og gjøres triveligere, så nyter butikkene godt av det.

Miljøpartiets syn er at det bør fint være mulig å balansere lokalbefolkningens ønsker om en tryggere og triveligere Damplass med næringslivets behov og behovet til de som trenger bil og parkeringsplasser. Hermstad og Heiberg argumenterte for en sterkere prioritering av delingstjenester - både bil og sykkel - gjerne i kombinasjon med en pilotforsøk på stans av gjennomkjøring.

Ullevål Hageby er fantastisk eksempel på nabolag som er tett sammenvevd, og der mange tjenester tilbys på Damplass. Denne nærheten og lokale tilhørigheten er verdifull og fortjener å næres.

MDG mener at vi må planlegge byen på en måte som tar hensyn til endringene som kommer. Våre vaner er i endring - Oslofolk tar ikke for gitt at de skal kjøre overalt i byen lenger. Sykkelandelen er på vei opp, og mange gjøremål kan løses f.eks. med el-sykkel. Derfor er det riktig å utfordre premisset om at 50% av kundene kommer i bil. Denne andelen vil være i endring - noe vi har set andre steder. Det viktigste er å tilrettelegge for at flere kunder kommer uten bil. Dette kan blant annet imøtekommes, ved å utvikle Damplass til en enda mer attraktiv plass, mer tilrettelagt for folk, og i mindre grad for biler.

LES OGSÅ:

Les også

Anne fra Ullevål kan bli ordfører: – Jeg er en som tar litt utradisjonelle valg