GREFSENKLEIVA: Tidligere denne måneden ble det kjent at idrettsbyråd Omar Gamal (SV) i et notat til bystyrets Samferdsels- og miljøkomité, opplyserat han vil be Bymiljøetaten lage et nytt reguleringsforslag for alpinanlegget i Grefsenkleiva og Trollvann. Det skal ikke øke anleggets størrelse mer enn drøyt åtte prosent.

Bymiljøetaten har arbeidet med saken siden 2017, og i deres forslag er arealet som i reguleringsplanen har formål skianlegg, økt med 38,5 prosent sammenlignet med arealet for det eksisterende anlegget. Dersom man inkluderer arealet som ny stolheistrasé i Grefsenkleiva vil ta (som foreslås regulert til friluftformål), øker arealet med 48 prosent, går det frem av notatet.

Saken har skapt enormt engasjement, der hovedlinjene har vært "skifolk" på den ene siden, mot "turfolk" og naturvernere på den andre.

MDG lokalt har varslet at de vil kjempe for å få ned også de siste åtte prosentene. Leder av Oslo skisenter har på sin side uttalt at de er skuffet over det som fremgår av notatet.

Vil justere på bakken

Tirsdag ettermiddag tok Høyres gruppeleder i bystyret, Anne Haabeth Rygg, turen opp i Grefsenkleiva, med Tobias Tørrisen fra Kjelsås ILs alpingruppe. Sistnevnte har tidligere tatt initiativ til gruppa Ja til modernisering av Oslo Skisenter (Grefsen- og Trollvannskleiva).

Til Nordre Aker Budstikke sier Haabeth Rygg etter befaringen at både idretts- og naturinteressene er viktige å ivareta.

– Det er jo nettopp muligheten for naturopplevelser som dette, i nærområdet, som gjør at folk elsker å bo i Oslo. Et alpinanlegg nesten utenfor stuedøra. Da er det viktig å legge til rette for at slike anlegg består. Det må også tilrettelegges og oppgraderes så det blir lønnsomt å drifte slike anlegg.

Høyre og de andre partiene venter nå på det endelige forslaget fra byråden og forslag til reguleringsplan for nye Trollvann og Grefsenkleiva.

– Grefsenkleiva er upraktisk utformet. Midt i bakken er det på en måte et stort og bredt platå. Vårt konstruktive forslag til bystyret vil være å se på muligheten for å heller fylle opp her, og kanskje gjøre dette partiet i bakken litt smalere. Det vil jo heller ikke være heis på bakken over platået, med det nye forslaget, men stolheis. Så kan det i stedet utvides i nedre del av bakken. Da trenger ikke grøntregnskapet heller å bli så gærent, mener Haabeth Rygg.

Hun vil komme med et konkret forslag til saken, når byrådet har avgitt sitt forslag til bystyret.

Markagrensa

Og der byrådsplattformen med Ap, SV og MDG har stadfestet at markagrensen ikke skal røres, så mener derimot Høyre at anlegg som allerede er der, må prioriteres og oppgraderes til en standard som gjør det lønnsomt å drifte.

– Det kan ikke bli sånn at bare de med bil og penger kan drive med alpint, fordi man må reise et stykke for å finne bakker som er gode nok treningsarenaer. Dette handler på ingen måte å om å "rasere" skogen, slik naturvernere hevder. Snarere det vi opplever som må justeringer, noen meter utvidelse, for å få på plass det som må til for at vi fortsatt i årene fremover skal ha et godt nok skianlegg her, også for de som er aktive utøvere.

Det er ikke nevnt bru over alpinbakken, slik Aksjonskomiteen mot utbygging av Grefsenkleiva har etterlyst. I et innlegg i Nordre Aker Budstikke skriver Magne Lindholm at de frykter konflikt når turgåere skal krysse alpinbakken, og at bakken kan bli stengt for passering.

– Jeg står mye på ski, og har ikke selv opplevd noen konflikt mellom langrennsløpere og alpinister i skibakken. Uansett må jo alle vise aktsomhet for hverandre, enten det er i alpinbakken, eller ellers i friluftslivet. Jeg tror ikke det blir noe stort problem, om det ikke bygges bru over bakken, sier Haabeth Rygg.

Notatet fra byråden

I notat fra idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) til bystyret, skriver han at en utvidelse på 8,3 prosent av anlegget vil omfatte:

  • Areal knyttet til behov for sikkerhet for anleggets brukere og fremkommelighet, blant annet skitun, utvidelse av tilbringerbakken og areal foran driftsbygningen.
  • Areal for å muliggjøre nødvendig modernisering/effektivisering av anlegget ved tilrettelegging for stolheis.
  • Areal til ny driftsbygning ved Trollvann for parkering av tråkkemaskiner mv. (Det er mulig bygningen blir mindre, og også delvis vil stå på areal som ikke er skogkledd).