Oslo har blant Europas beste kollektivsystemer. Målet er at buss, trikk og bane alltid skal være enklere og billigere å bruke enn bil. Mange Oslo-beboere, ikke minst blant de yngste, har ikke førerkort, og for dem er god kollektivtrafikken en forutsetning for at hverdagen skal gå opp.

Likevel foreslo Høyre i årets reviderte budsjett i bystyret dramatiske kutt i kollektivtilbudet. Dersom de hadde fått flertall hadde et slikt kutt rammet innbyggerne i hele byen.

Høyre foreslo å kutte i støtten til Ruter. I en tid der Osloborgerne omsider kan vende tilbake til kollektivtilbudet etter to år i pandemidvale, er dette forslaget mildt sagt uansvarlig. Ruter har ettertrykkelig varslet om at de trenger kompensasjon for tapte billettinntekter, som følge av at folk ennå ikke har vendt tilbake til kollektivtrafikken. Hvis vi kutter i støtten nå tvinger vi i praksis Ruter til å kutte i rutetilbudet. Noen steder kan det bety at bussen slutter å gå på søndager, andre steder kan det innebære at det ikke finnes noen kollektivløsning etter klokken åtte på kvelden.

Og hva vil skje da? Jo, da vil sannsynligvis enda flere kunder forsvinne, og billettinntektene vil fortsette å gå nedover. Vi risikerer rett og slett en negativ spiral, der kollektivtilbudet bygges ned, inntektene går ned, og biltrafikken øker. Med dette forslaget har Høyre mistet all miljøtroverdighet.

Et styrket kollektivtilbud er avgjørende for å kutte i klimagassutslipp, det er også nødvendig for å redusere biltrafikken, slik at det blir tryggere å ferdes som fotgjenger og syklist. Men like viktig, kollektivtrafikken er nøkkelen til at byen vår og hverdagslivet vårt skal fungere. For Venstre er det åpenbart at vi skal prioritere fellesskapets penger til tjenester som fellesskapet trenger, og Oslo trenger et godt kollektivtilbud!

Jeg er stolt over å bo i en by som tar klimakrisen på alvor, og derfor var det en lettelse at Høyre ikke fikk flertall for sitt kuttforslag. Venstre mener vi bør prioritere helt motsatt. Tilbudet må bli billigere, mer fleksibelt og bedre. Det skal lønne seg å velge de grønne alternativene i hverdagen. Høyres samferdselspolitikk stikker kjeppene i hjulene for en sårt trengt satsing på kollektivt, på klima og på en enklere hverdag for innbyggerne i byen vår.