Lading og kommunale parkeringsplasser er avgjørende for at Oslo beboere tar valget om elbil fremfor biltyper med fossilt brennstoff.

Taimingen er det som er avgjørende i den grønne omstillingen. Helt siden jeg kjøpte meg elbil i 2015 har innvendingene fra nær og fjern vært at «godene forsvinner» og «snart må du betale det samme som de andre bilene» vært bærende i diskusjonen om at valget mitt var feil. Og den usikkerheten har jeg levd med siden den gang. Fordi elbiler skulle betale og det har hele tiden vært planen. Men igjen så er forutsigbarheten som jeg forventer som en forbruker et perspektiv som blir helt glemt. Selv om beslutningene som fattes påvirker hverdagen og bevegelsesmønsteret i det daglige.

Er det en ting du ikke kan forvente som elbilist, så er det at endringene rundt din privatøkonomi knyttet til bilhold er forutsigbart. For selv som en relativt oppegående nyhetsleser, så er løftnadene fra Hurdal-plattform byttet ut med en helt annen prismodell. Selv om bomprisen for elbiler skal gå opp, så besluttes det at nattladingen skal bli enda dyrere.

Samme grep tok Oslo kommune i 2019, da man innførte tidsbegrensning på ladeplasser, samtidig som man innførte betaling for parkeringen. Dette resulterte i tomme ladeplasser og mer usikkerhet i kostnadene knyttet til elbilhold.

I 2022 håper jeg vi har kommet til at elbiler kan være et reelt alternativ for bilhold, for både storfamilien og urbane barnløse par. Skal vi få til det grønne skiftet, så må forbrukerne trygges i at endringer skjer gradvis og at man ser på det helhetlige kostnadsbilde for forbrukeren. Godene til elbilene handler ikke om å skape forskjeller, men å kunne tilby renere luft til fremtidens barn og en levedyktig klode.

FN’s klimarapport fra 2021 og 2022 peker på at transport er en av de avgjørende sektorene for å bremse den negative utviklingen av klimagassutslipp som må snus innen 2025. Norges satsing på grønt skifte og overgang til elbiler har bidratt til en enorm teknologisk utvikling, som gjør et grønt skifte mulig for flere. Nå er ikke tiden å bremse, det er nå man må satse. Jeg håper politikerne kan ta dette med i sine beslutninger. Endringer skjer ikke over natten og den utviklingen vi har hatt til nå kan fort stoppe dersom elbilisten skal bære regningen. Å være elbilist bør kunne bli mer forutsigbart!

Les også

Ja, du må betale p-boten. Men du kan få tilbake parkeringsavgiften du betalte. – Hvor er logikken?