Venstre-politikerne starter sitt innlegg med et tilbakeblikk og viser til at Lettvintveien endelig skal "tilbakeføres til enveiskjørt gate", slik den "egentlig er dimensjonert for", og går 30 år tilbake i tid. Da saken var i bystyret skrøt også Odd Einar Dørum på seg historiekunnskap. Mon tro om saken hadde fått et annet utfall om alle hadde visst at Lettvintveien, i motsetning til Venstres villedende historiefortelling, siden starten har vært regulert for gjennomgangstrafikk, og at gjeldende reguleringsplan fra 1966 slår dette ettertrykkelig fast: "Lettvintveien peker seg ut som en naturlig tverrforbindelse mellom Grefsenveien og Kjelsåsveien".

Les også

Ja til prioritering av myke trafikanter på Nedre Grefsen

Fra vår side har det hele tiden vært et hovedpoeng at prosessen rundt denne saken har vært mangelfull, for ikke å si sterkt kritikkverdig. Når Venstre tror de har historien med seg når de hevder at Lettvintveien "egentlig" skal være enveiskjørt, bekrefter det bare våre antakelser om at de politiske målene har helliget midlene i denne saken. For den historieinteresserte kan det for øvrig nevnes at det i beslutningen fra 1966, i motsetning til i 2022, både lå en reguleringsplan og høringsuttalelser fra berørte beboere til grunn for beslutningen.

Politikerne fra Oslo Venstre slår videre fast at saken ble fremmet etter et forslag fra Venstre, men at det "ble noe endret etter behandlingen". Sannheten er at forslaget fra Venstre ble nedstemt i sin helhet, og at det vedtatte forslaget verken nevnte noe om enveiskjøring, fjerning av 250 parkeringsplasser eller andre av de vidtrekkende konsekvensene i det foreliggende prosjektet fra Bymiljøetaten.

Så til faktagrunnlaget, som Venstre-politikerne mener mangler i vår argumentasjon. De skriver: "Krysset Kapellveien/Grefsenveien er ikke mer uoversiktlig enn krysset Lettvintveien/Grefsenveien, faktisk tvert imot ifølge en rapport fra Rambøll". Igjen – hadde saken vært utredet ordentlig hadde de visst at en slik påstand bare forsterker inntrykket av et fabrikkert beslutningsunderlag. Det holder å gå til Sweco sin rapport fra 2015, som tydelig fraråder et forbud mot venstresving fra Lettvintveien inn i Grefsenveien.

Samtidig er dette sakens kjerne. Venstre-politikerne bør spørre sine tiltrodde i Rambøll hvorfor de ikke har fått vite at nettopp problemet med kødannelse i Kapellveien har ligget til grunn da enveiskjøring av Lettvintveien var oppe i 1999, 2004 og 2009, siste gang avvist av byens egen samferdselsetat, på grunn av tilbakeblokkering. Vi som bor her vet i alle fall at vår gate kommer til å preges av stillestående kø, med tilhørende støy, eksos og fremkommelighetsproblemer som på ingen måte eksisterer i samme grad i Lettvintveien i dag.

Det beste beviset for dette henter vi fra dagens praksis, siden det er fullt mulig med gjennomkjøring i Kapellveien i dag. Årsaken til at få benytter seg av denne muligheten er åpenbar: vansker med å komme inn i Grefsenveien, også dokumentert av Sweco i 2015. Det er derfor ikke snakk om å dele på byrden, slik vi oppfordres til: Situasjonen vil bli en helt annen, for mange flere. Vi ønsker også en god situasjon for våre naboer i Lettvintveien, men løsningen er altså ikke å lage trafikkork i nabogata.

Så vet vi nesten ikke hvilken vei vi skal se når politikere fra et presumptivt demokratisk parti får seg til å skrive at "… saken har eskalert til en underskriftskampanje". Vet ikke politikerne at innbyggerne, i motsetning til bystyremedlem som bare kan slenge et lite gjennomtenkt forslag rett over bordet, må samle minst 300 underskrifter for å få lov til å komme med forslag i bystyret? Når vi anvender våre demokratiske rettigheter, har saken da "eskalert"? Vet ikke Venstre at innbyggerforslag er en av kommunens foretrukne måter å involvere innbyggerne på?

Les også

Hva driver byråd Stav med?

Venstre-politikerne har dessverre misforstått vår kritikk av byråd Stav sin involvering i saken. Kommunens arkiv viser at det har vært flere møter mellom interessenter for enveiskjøring i Lettvintveien og byråden. Det er bra, men da forventet vi at våre henvendelser om samme sak, til samme byråd, skulle møte samme velvilje. Først var det helt stille fra byråden, men nå har det heldigvis skjedd noe – vi skal møte Stav 10. oktober, og forventer å bli lyttet til.

Gangen i denne saken har åpenbare, nesten sjokkerende svakheter. Men vi skjønner at det ikke er Johan Sverdrups Venstre som kommer til å stå opp mot demokratisk underskudd, uryddig saksfremstilling og forhastede prosesser. Som de selv skriver: "… det har lite for seg å arbeide mot planene nå."

Vi får se.

LES MER:

Les også

Ja til sykkelvei på nedre Grefsen!

Les også

Opprørte over Bymiljøetatens forslag: Legg heller sykkelveien over Disenjordet!