Henrik Raustøl er ansatt som Oslo kommunes ombud mot mobbing. Han kommer fra stilling som sosiallærer ved Brynseng skole.

Han har tidligere jobbet i ambulant team i Utdanningsetaten, et rådgivingsteam som bistod skoleledelsen i spesielt krevende elevsaker. Raustøl har også en bachelor og master i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo.

– Mobbeombudet er en svært viktig stilling for Oslo kommune og for barn og unge både i barnehagene og skolene. Jeg er sikker på at Henrik Raustøl vil være en god støtte som vårt nye mobbeombud. Henrik har en dyp faglig kunnskap og mye erfaring med rådgiving og samtaler med både barn og voksne. Hans bakgrunn fra spesialpedagogikken og arbeidserfaring fra ulike skoler, samt Pedagogisk-psykologisk tjeneste, gjør at han har god forståelse for barn og unge og deres behov for et trygt og godt miljø, sier ordfører Marianne Borgen, som har ledet ansettelsesutvalget, i en pressemelding.

– Viktigste delen av jobben er å være støttespiller

Raustøl starter i stillingen 1. juni og er ansatt i en åremålsperiode på seks år. Han tar over etter Kjerstin Owren som var Oslos første mobbeombud.

– Jeg takker for tilliten og gleder meg til å ta fatt på arbeidet som Oslos mobbeombud. Jeg ser frem til å samarbeide med alle dem som jobber hardt i barnehage og skole, og i støttesystemene rundt barna, for at alle barn og elever skal ha det trygt og godt hver dag. Også er kanskje den viktigste delen av jobben å være en støttespiller for de som ikke har denne opplevelsen. Det ser jeg også frem til. Det er barna som eier sin opplevelse av hvordan de har det, og vi voksne eier ansvaret for at det skal oppleves bra, sier Raustøl.

Forretningsutvalget vedtok ansettelsesutvalgets innstilling mandag 27. februar. Ansettelsesutvalget bestod av ordfører Marianne Borgen (SV), Eivor Evenrud (A) og Mehmet Kaan Inan (H).

Dette skal han gjøre

Mobbeombudet er et ombud for barn og unge i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Det skal være et lavterskeltilbud der alle som ønsker hjelp eller veiledning i en mobbesak kan kontakte ombudet.

Ombudet taler barnas og elevenes sak og skal bidra til at de får sine rettigheter til et godt psykososialt miljø ivaretatt.

Mobbeombudet er organisert som en egen enhet og utfører sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Les mer på www.oslo.kommune.no/mobbeombudet