Nordre Aker Budstikke har flere ganger tidligere omtalt hengebrua over Bjørnsjøhelvete - sørvest for Bjørnsjøen i Nordmarka. Da det i 2020 ble kjent at Statnett ønsket å rive brua, og at Oslo kommune ved Bymiljøetaten ikke ønsket å overta ansvaret for den, ble det satt i gang en aksjon for bevaring av brua. Initiativtager var Sindre Langaas, som for innsatsen ble kåret til Årets navn og ildsjel i Nordre Aker i 2020 av Nordre Aker Budstikkes lesere.

Statnett snudde, til stor jubel fra tilhengerne av brua, og det statlige selskapet bestemte seg i stedet for å rehabilitere brua.


Nå har også skiltene som viser vei til stien som fører til Bjørnsjøhelvete og brua endelig kommet på plass:

– Da brua var ferdig rehabilitert og tatt i bruk, så ble det jo også flere som ønsket å ta turen dit. Det ble kontakt mellom Sindre Langaas og DNT om stien kunne blåmerkes, forteller Egil Svien i foreningen.

Han fortsetter:

– Men vi måtte få godkjenning av grunneier, som er Løvenskiold. Det er slett ingen selvfølge å få godkjent en ny blåmerket sti, men Løvenskiold sa ja. Løvenskiold ble kontaktet på høsten 2020, vi fikk ja våren 2021.

Svien forteller videre at forskjellige traseer ble rekognosert våren 2021:

– Først av oss frivillige i Nordmarka sørøst-gruppa, sør for Skjærsjøelven, så befaring med DNT og senere med Sindre Langaas. Når vi mente å ha funnet riktig trasé så ble denne oversendt Løvenskiold til godkjenning. Vi fikk positivt svar fra Løvenskiold på senvinteren i år. Så fort snøen var gått, så satte frivillig-gruppa for dette området i gang med å rydde og blåmerke den nye stien til Bjørnsjøhelvete.

Svien sier videre at når en ny sti blir blåmerket, så må normene fra DNT og merking av stier, følges.

– Skiltene blir så satt i bestilling gjennom DNT-systemet, hvor en vernet bedrift i Asker – Asker Produkt – produserer disse. Det tar vanligvis rundt seks uker. Skiltene ble så levert i slutten av juni. De første skiltene ble satt opp for en ukes tid siden og det siste ble satt opp søndag. Blant annet er skiltene nå satt opp i stikrysset mellom Nordmarksveien, fra Bjørnholt til Kamphaug, og på stien langs Holsledningen, der skiløypa fra Aurtjern krysser stien mot Bjørnsjøen, forklarer han.