ULLEVÅL/BLINDERN/NORDBERG/SOGN: Turveibroen skulle etter planene være ferdig før sykehuset ble tatt i bruk. Rikshospitalet ble offisielt åpnet i år 2000 - men brua er ennå ikke på plass.

Statsbygg

Det er heftig trafikk, selv godt utpå formiddagen, i veiene til og fra Rikshospitalet, fra områdene mellom Kringsjå, Sogn og Blindern og langs Ring 3.

Det var byggherren for Rikshospitalet, Statsbygg, som i planene fikk ansvar for å bygge brua over Ring 3 ved Universitetskrysset ved Torgny Segerstedts vei. I år 2000 ble det arrangert en arkitektkonkurranse for «Brua på Gaustad».

– Det ble utpekt en vinner, men Statsbygg søkte om utsettelse for å bygge brua mer enn en gang. Siste frist for å ha brua ferdig var 31.12.2005, det vil si nesten for ti år siden, ifølge Unni Eriksen i Blindern Vel.

Les også: Snart åpner Fangene på Fortet i Nydalen

Undergang i stedet

Nordre Aker Budstikke møter Eriksen og leder for Berg, Nordberg og Sogn Vel, Henning Iversen, i området. Velforeninger som har vært på brusaken gjennom alle disse årene.

- Det er nå allerede fem år siden sist jeg ble intervjuet i media, med overskriften «Venter ennå på gangbro», smiler Unni Eriksen, i Blindern Vel, litt oppgitt.

For saken i seg selv er ikke særlig morsom, synes hverken Eriksen eller Iversen.

Nå har vellene samlet seg på nytt i saken, og protesterer kraftig, fordi Statsbygg i stedet for bygge turveibrua over Ring 3, nå foreslår en ifølge vel-representantene mye dårligere løsning: en trasé som følger veisystemet ved Universitetskrysset - under Ring 3 - les hele saken i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn her.

Les også: Trodde du at arkivarer var kjedelige og pregløse?

Krysse bilveier

– Det forslaget innebærer at syklister og gående må krysse ikke færre enn tre bilveier og skifte retning like mange ganger for å komme på den andre siden av Ringveien, for så å fortsette på turveien eller gang- og sykkelveien ned til Gaustadbekkdalen, Universitetet på Blindern og videre, viser Eriksen og Iversen på befaring.

Turveien det er snakk om i forbindelse med brua, er turvei B5, som har forbindelse helt opp til Kringsjå og Sognsvann. Den hører med til Oslos turveinett og er merket av på Oslos turveikart, men er ikke all verden verken opparbeidet eller skiltet.

Brua ved Ullevål Stadion

At eksisterende gangbro ved Ullevål Stadion etter planene skal rustes opp, mener vellene ikke er grunn god nok til å droppe den innregulerte turveibrua, i planene fra så lenge som tjue år tilbake.

– At Statsbygg viser til den eksisterende gangbroen ved Ullevål stadion, eller til
overgangen lenger vest ved Rikshospitalet, som argumenter for å ikke bygge den regulerte overgangen ved Universitetskrysset, holder ikke mål for oss, sier vel-representantene.

De fortsetter.

Flere folk, og flere som sykler

– I årene etter at brua ble en del av reguleringsplanen for Rikshospitalet, har ikke bare beboere på oversiden og nedsiden av Ring 3 økt i antall - i tillegg med store utbygginger i området og flere planlegges. Det er også mange, mange flere som sykler til og fra jobb. Så en trygg og hensiktsmessig overgang her er det mer bruk for enn noensinne, sier Eriksen.

– Oslo skal jo bli sykkelbyen over alle sykkelbyer, og det er jo nesten daglig
trafikkuhell mellom biler og syklister. Da er det merkelig av kommunen å bare stryke en bru som Staten har forpliktet seg til å bygge, og i stedet henvise til en gang- og sykkelvei gjennom et kaoskryss, en trasé med hele tre krysninger av bilveier
på relativt få meter, legger Iversen til.

– Gjelder ikke

Blindern Vel og Berg, Nordberg og Sogn Vel har sendt inn en felles høringsuttalelse med protester til det nye forslaget fra Statsbygg.

Plan- og bygningsetaten mener derimot at kravet om turveibroen som Statsbygg forpliktet seg til å bygge, i forbindelse med nye Rikshospitalet, ikke lenger gjelder.

For i 2005 kom en ny reguleringsplan for Universitetskrysset - den også med bru over Ring 3.

Les også: Søpla henger i plastposer i trærne

– I 2005 ble det regulert en ny turveibro-forbindelse over Ring 3, da i reguleringsplanen for Universitetskrysset på Gaustad. Her regulerte man også bort den tidligere turveiforbindelsen som lå i reguleringsplanen for Rikshospitalet. Reguleringsplan for Universitetskrysset har ikke tilknyttet noen rekkefølgebestemmelser - altså samme krav til regulert turveibro, sier senior kommunikasjonsrådgiver Rolf Rolid i Plan- og bygningsetaten.

Han fortsetter.

– Ikke juridisk krav

– Bakgrunnen for vår vurdering om at rekkefølgebestemmelsen om gangbro fra planen for nye Rikshospitalet ikke lenger er aktuell, er at den planen ble erstattet med en ny reguleringsplan. Det er fremdeles intensjonen i reguleringsplanen for Rikshospitalet at det skal etableres en turveibro over Store Ringvei, men det er ikke lenger noe juridisk krav, ifølge Rolid.

Plan- og bygningsetaten synes en oppgradert undergang vil være et godt alternativ til den tidligere regulerte turveibroen.

– Vi ønsker imidlertid ikke at turveien bortreguleres i planen av 2005 for Universitetskrysset, slik at man ikke tar bort muligheten for å etablere en turveibro på et senere tidspunkt, sier Rolid.

Planforslaget har nylig vært til offentlig ettersyn og høring, og Rolid forteller at det har kommet mange tilbakemeldinger.

– Vi vil nå vurdere bemerkningene, det samme vil forslagstiller Statsbygg, og se om noen av vurderingene i planforslaget må endres før saken sendes til politisk behandling.

Uenig

Vel-representantene er slett ikke enig i at bestemmelsen om "overgang" fra opprinnelig plan for bygging av Rikshospitalet, ikke lenger er aktuell.

– Denne saken har en lang «historie». Når saken har vært behandlet opp gjennom årene, har det ikke vært snakk om å oppheve rekkefølgebestemmelsene for turveibrua over Ring 3 i forbindelse med byggingen av Rikshospitalet. Statsbygg har kun fått utsatt fristen for å gjøre det. Vi mener at Plan- og bygningsetaten rent juridisk ikke bare kan oppheve en rekkefølgebestemmelse i en reguleringsplan, som gangbroa i planen for Rikshospitalet for 20 år siden, sier Eriksen.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:
* Les hva Nordre Aker Budstikke syntes om årets Maridalsspill
* Moses er mannen som reddet Lyn ut av seierstørken. Slo Skeid på Bislett
* Storspill til tross. Nå er det langt opp til tabelltoppen for Kjelsås[/url]

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!