Fra 15. april til 15. september er det bålforbud. I denne perioden er hovedregelen at du ikke har lov til å tenne bål eller grill i skog og utmark, står det på kommunens nettsider, men at du har lov til å tenne bål og grille på godkjente bål og grillplasser i kommunen - les mer her.

Bymiljøetaten melder denne uka at de har laget til nye og godkjente ildsteder flere steder i Marka - her kan du se hele oversikten med kart.

– Vi har nå laget en rekke nye, godkjente ildsteder ved Steinbruvann, Badedammen, Sognsvann og Øvresetertjern. I tillegg har vi rustet rustet opp flere av de gamle bålplassene med nytt gruslag og nye steinblokker. De nye ildstedene er opprettet for å kanalisere bålbrenning og bruk av engangsgriller til utvalgte plasser. Spesielt ved Badedammen (Grorud) har vi sett en utstrakt, ulovlig bruk av engangsgriller, som både er brannfarlig og lager stygge flekker i gresset. Vi oppfordrer til at man i stedet bruker de nye ildstedene når middagen skal tilberedes, oppfordrer etaten på egen Facebook-side.

Videre vil Bymiljøetaten minne om at det er ansvaret til hver enkelt som tenner opp bål og engangsgrill å unngå brann:

– Dersom det er veldig tørt og/eller blåser mye, bør man unngå åpen ild, også på de godkjente stedene.

Alle stedene er merket med «Godkjent ildsted»-skilt, de ligger mellom vann og en branngate - fortrinnsvis vei. De skal ha god tilgjengelighet for større kjøretøy slik at eventuell slukking av brann lettes. Ildstedene er bygget på et godt grusdekke eller annet ikke-brennbart materiale, og de består av solide steinblokker. Det skal også være god avstand til trær, spesielt bartrær, og annen brennbar vegetasjon.