Grefsen: Neste måned legger Oslo Sporvognsdrift frem et forprosjekt på hvordan Grefsenveien skal gjøres om til "miljøgate".

Grønt og trygt

Mye grønt, men også betydelige utbedringer fra Disen og ned til Storo, skal gjøre trikketraséen penere å se på, men også mer trygg.

- Foruten at planter og gress langs trikketraséen gjør det penere å se på, demper det også støy. Målinger viser også at grønne trikketraséer generelt påvirker bilistene til å dempe farten, samt at bilistene holder seg mer unna trikkens bane der det er mulig. Det vil jo gjøre at trikken kommer seg raskere frem, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Oslo Sporvognsdrift AS, som legger til at også bydelen har vært med på utformingen av prosjektet.

- Det vil også bli vurdert rundkjøringer i Grefsenveien.

- I tillegg viser erfaring at grønne traseer gjør at fotgjengere blir mer bevisste på hvor de krysser veien, og heller prioriterer fotgjengerovergangene, sier Asperud.

Avsperrede kollektivfelt

Også strekningen Disen til Storo skal utbedres.

- Holdeplassene ved Disen utbedres på lik linje med de andre holdeplassene oppover Grefsenveien. I tillegg skal kollektivfeltets siste del på vei ned til Storokrysset skilles ut fra ordinær veibane med eventuelt kantstener. Alt for mange bilister gir blaffen og kjører i kollektivfeltet. Noe som selvfølgelig forsinker trikken, spesielt i rushtiden, sier Asperud.

Ferdig i 2010

Arbeidet med holdeplassene på Disen og kollektivfeltet ned til Storo starter neste høst.

- Ellers kan veien deles inn og tas i faser. Planen er å være ferdig i 2010, sier Asperud.

- Dette dreier seg ordinære omreguleringer, og det blir plan- og bygningsetaten som i siste instans skal ta stilling til hvorvidt det skal bli en grønn trikketrase i Grefsenveien - etter vanlig høringsrunde, forteller Asperud.