Skolebiblioteket på Korsvoll skole har over en rekke år blitt nedprioritert på grunn av svært stramme økonomiske rammer på skolen. Derfor har FAU i samarbeid med Elevrådet tatt initiativ til å gi biblioteket på skolen et løft, og arrangerer Book Race, en bokinnsamling fra 2.-5. mai.

Alle i nærområdet oppfordres til å se gjennom bokhyllen hjemme og se om dere har noen bøker som er fravokst og som kan gis til skolen.

I løpet av uke 18 vil vi samle inn bøker, og elever som ønsker å bidra kan ta med bøker på skolen. I tillegg vil FAU ta imot bøker tirsdag 2. og torsdag 4. mai mellom klokka 18 og 19 utenfor biblioteket i andre etasje. Hvis du har lyst til å bidra med bøker, men ikke mulig til å levere de kan du sende en epost til [email protected].

Bøkene bør helst være av litt nyere dato, hele og pene og uten prislapper eller gjenkjennbare inskripsjoner.

Skolebiblioteket

– Skolebiblioteket er viktig fordi det gir elvene på Korsvoll skole tilgang til en rekke ulike bøker og ressurser som kan hjelpe dem med å lære og vokse. Det gir også et sted for elevene å jobbe uforstyrret og konsentrert. Dette initiativet treffer godt i så måte, sier rektor på Korsvoll skole, Svein Søvde.

Skolens elevrådskontakt, Hanne Korsnes, føyer til:

– Elevene på Korsvoll er veldig glad i å lese og kommer ofte med bokønsker til elevrådet. Det er kjempeflott at FAU har tatt initiativ til å få inn nye, flotte bøker til biblioteket vårt som elevene kommer til å ha mye glede av.

Elevene i Elevrådet på skolen forteller om et bibliotek som er koselig, med store vinduer og mye lys, men også om gamle bøker med sider som faller ut når de blar i dem. Elevrådsleder Helena som går i syvende forteller at det er stort sett de samme bøkene på biblioteket nå, som da hun startet for syv år siden. De andre elevene forteller at det ofte ender med at de leser de samme bøkene mange ganger.

Elevrådet gleder seg til Book Race, og tror det blir en gøy aktivitet for hele skolen, i tillegg til at det er miljøvennlig å kunne gjenbruke gamle bøker. De tror også at flere og nye bøker på biblioteket vil gjøre elevene mer motiverte.

Biblioteket er et svært viktig tilbud på Korsvoll skole, og er et populært samlingspunkt for elevene både i skoletiden og på AKS, dette til tross for at biblioteket de seneste 25 år har blitt betydelig nedprioritert på grunn av svært stramme økonomiske rammer på skolen. Biblioteket er i dag preget av utslitte møbler, defekte brettspill, og gamle bøker som har løse sider og er tilgrisete. Dette har resultert i et bibliotek som er lite innbydende og som dessverre ikke er det samlings- og læringsstedet som det kan og bør være.

Korsvoll FAU har derfor gjennomført flere tiltak inneværende skoleår for å oppgradere biblioteket. Vi har blant annet bevilget penger så Elevrådet kunne kjøpe inn bøker på korpsets loppemarked, i tillegg til at vi samarbeider med skolen og Elevrådet om Korsvoll Book Race.

Leseglede blant elevene

FAUs fokus er på oppgradering av både bøker og ulike brettspill, noe som vil invitere både til lesing og godt samvær. En styrking av bokutvalget med nyere og mer relevante utgivelser vil ikke bare kunne legge til rette for mer inspirerende klassebesøk i skolebiblioteket, men også skape økt engasjement rundt mer lesing og bruk av litteratur i klasseromsundervisningen.

Dette vil være et viktig tiltak i å fremme leseglede blant elevene, og styrke biblioteket som et viktig samlingspunkt for alle skolens elever både i skoletiden og på AKS.

Vi ønsker at biblioteket skal være et sted der både elever og lærere blir inspirert og at biblioteket skal være et av "hjerterommene" og en av de gode basene på skolen som både kan underbygge skolens visjon samt trivsel.

Leseferdighet er fremhevet som svært sentralt i det moderne samfunnet. I følge Kunnskapsløftet 2020 er lesetrening viktig for å kunne utvikle en bred lesekompetanse, men elevene skal også lese tekster for å oppleve, undre seg og få innsikt i andre menneskers liv og livsbetingelser. Til tross for lesesatsingen, viste siste PISA-undersøkelse (2018) at norske elevers lesekompetanse har gått betydelig tilbake de siste årene, og at elever også leser mindre på fritiden nå enn før.

Skolebibliotekene er en viktig arena for å stimulere til leseglede. Dette forutsetter imidlertid at skolebibliotekene kan tilby elevene et repertoar av bøker som motiverer og inviterer til lesing. Flere fag- og forskningsrapporter støtter at skolebiblioteket kan være en viktig lærings- og lesestimuleringsarena.

Book Race

Både skolen, Elevrådet og FAU håper mange har lyst til å støtte opp om bokinnsamlingen, og gi skolens bibliotek bøker som ikke lenger leses hjemme, men som kan gi økt leseglede for elevene ved Korsvoll skole!