NORDRE AKER: Antallet innbyggere i byen øker kraftig, og når de dør, må det være tilstrekkelig med ledig plass, både for urner og kistegraver.

– Hvis ikke kan det bli trangt om plassen, særlig for dem som vil gravlegge sine døde i kiste sør og øst i byen, ifølge konstituert direktør for Oslos Gravferdsetate Stein Olav Hohle, til Byplan Oslo, Plan- og bygningsetatens eget forum.

– Det eneste sikre i livet – at vi skal dø og trenger gravplasser – kom aldri med i den forrige kommuneplanen. Det bør ikke gjenta seg. Vi har et ansvar for å legge forholdene til rette for at Osloborgere skal kunne gravlegges på hovedstadens gravplasser. Det gjelder også kommende generasjoner, og derfor må vi planlegge på langt sikt, fortsetter han.

Odd Borgar har gått i mørk dress på jobb hver dag - i mer enn 30 år

Gravferdsetaten sorterer under Byråd for finans.


200.000

Videre refereres det i saken i Byplan til den forventede befolkningsveksten i Oslo med 200.000 mennesker innen 2040.

– Så det holder ikke bare å ta høyde for skoler, barnehager, sykehjem, veier og annen infrastruktur, sier også Hohle i nevnte sak.

For hvor skal den døde få plass?

Det går også frem i saken at etatslederen nylig har levert høringsuttalelse til arbeidet med ny planstrategi og langtidsprogram.

– Knapphet på arealer egnet for utbygging av sosial og teknisk infrastruktur legger et press på regulerte gravlundsarealer som ikke er utbygget. Her må man tenke langsiktig og la dem beholde nåværende reguleringsstatus, står det i Byplan og ifølge nevnte høringsuttalelse. 

Kringsjå og Grefsen

Hohle nevner også spesielt Kringsjå og Grefsen i saken fra ByPlan.

– Flere områder, blant annet på Voksen, Grefsen og Kringsjå er regulert til fremtidige gravplasser, men ennå ikke tatt i bruk. Med dagens press på arealer til andre gode formål, kan det være fristende å «ta» av disse områdene. Men da skyver man bare problemet foran seg, uttaler han til ByPlan.

Fra saken i Byplan, går det også frem at det finnes 21 kirkegårder og gravlunder i Oslo. Rundt 4 000 Osloborgere dør årlig. Byen hadde i 2015 3455 kremasjoner og 2991 nedsatte urner.  

Her kan du lese hele saken hos Byplan Oslo.

LES OGSÅ:

[/url]#Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!