(Nettavisen): Bymiljøetatens planer for nedre Grefsen, i veier som Lettvintveien, Kapellveien, Kjelsåsveien og Lofthusveien, vil føre til at 230 parkeringsplasser fjernes for å gi plass til rødmalte sykkelfelt – men det får Frp til å se rødt.

– Det er veldig mange parkeringsplasser som forsvinner, og det mener vi overhodet ikke er greit, raser Frps gruppeleder i Oslo bystyre, Camilla Wilhelmsen, til Nettavisen.

Prosjektet er en del av Sykkelplanen som ble vedtatt av bystyret i Oslo i 2018, mot Frps stemmer.

I tillegg ble vedtak gjort i bystyret i fjor høst: «Bystyret ber byrådet sørge for trygg sykkeltilrettelegging i Lettvintveien, samt bedre forholdene for myke trafikanter i krysset Lettvintveien/ Lofthusveien/ Kjelsåsveien, i tråd med byrådens anbefalinger.»

– Så mye penger

Wilhelmsen mener Bymiljøetaten, som skal gjennomføre prosjektet på vegne av byrådet, også går lenger enn det som er vedtatt av bystyret i sitt forslag.

– Disse veiene er nevnt som veier der det skal tilrettelegges for sykkel i blandet trafikk, altså ikke eget sykkelanlegg. Av det jeg forstår går Bymiljøetaten nå lenger og vil etablere egne sykkelfelt, sier hun.

Frp-politikeren sier hun forventer at lokalmiljøet og bydelsutvalget blir godt involvert i prosessen. Selv mener hun pengene burde vært brukt på noe helt annet:

– I stedet for å bruke så mye penger på sykkelveier, burde byrådet heller ha satser på å gjøre noe med veivedlikeholdet i Oslo. Det kommer alle til gode, både syklister, kjørende og gående, sier Wilhelmsen, og påpeker:

– Vi har et enormt etterslep på asfaltering på over to milliarder kroner, og jeg er sikker at det er mange rundt omkring i Oslo som kan fortelle om en nærgate i sitt miljø som er i elendig stand. Slik kan vi ikke ha det.

– Bekostning av parkering

Prosjektet på Grefsen omfatter veiene Lettvintveien, Kapellveien og Lofthusveien, der det fram til nå har vært gateparkering.

– Etablering av sykkelfelt vil gå på bekostning av parkeringsplasser, særlig i Lofthusveien. Vi regner med at rundt 200 p-plasser forsvinner i Lofthusveien når sykkelfelt er på plass, sa prosjektleder Jakob Lagethon Bjørnstad i Bymiljøetaten til Nordre Aker Budstikke i august.

I tillegg vil det forsvinne parkeringsplasser i Kapellveien, rundt 30 plasser, og i Kjelsåsveien mellom krysset her og ned mot Kapellveien.

Bymiljøetaten skriver på sine nettsider at «Lettvintveien og Kapellveien skal enveisreguleres i motsatt retning av hverandre, og det skal etableres motstrøms sykkelfelt i begge gater». I tillegg skal krysset Lettvintveien, Lofthusveien og Kjelsåsveien strammes inn, slik at det blir mer oversiktlig.

Dersom forslaget vedtas av politikerne i høst, ligger det an til byggestart i løpet av 2023.

– Dette kommer nå til å skje over store deler av byen, for det er satt av mange penger i budsjettet, nesten en dobling fra i fjor til i år, advarer Wilhelmsen.

Totalt har byrådet satt av 672 millioner kroner til sykkelsatsingen i år.

Stav: – Nødvendig

Men Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), bare avfeier kritikken fra Frp.

– Jeg er veldig fornøyd med at Oslo er i ferd med å bli en skikkelig sykkelby, men vi er ikke i mål, sier Stav til Nettavisen.

– Vi bygger og tilrettelegger sykkelveier for at det skal være trygt å bevege seg på sykkel i byen, for alle innbyggere enten man er 8 eller 80 år. Å få flest mulig over på sykkel er bra for både klima, bymiljø og folkehelse, påpeker byråddenn.

Stav sier det er nødvendig å fjerne parkeringsplasser for å få til en tryggere by.

– Noen steder er det nødvendig å fjerne parkeringsplasser for oppnå tryggere trafikkforhold for gående og syklende. Det handler også om å bedre fremkommeligheten for både kollektivtransport, nyttetransport og utrykningskjøretøy, sier hun.

(avstemmingen er i regi av Nettavisen)

6000 plasser fjernet

Tall Nettavisen hentet inn i juli, viser at byrådet totalt har fjernet over 6000 parkeringsplasser i Oslo.

– Vi jobber kontinuerlig med å få plass flere og bedre sykkelveier. Når endringer skjer i byen, vil det alltid være noen som ikke er fornøyd. Det er bred oppslutning om sykkelsatsingen i Oslo, og kommunen gjennomfører demokratiske prosesser i planleggingen av prosjektene, vektlegger Stav.

Hun opplyser at Bymiljøetaten nå jobber med å følge opp bystyrets vedtak, som var å følge anbefaling om å utrede videre løsning for Lettvintveien, hvor toveis sykkelfelt var et foreslått tiltak.

Planene for nedre Grefsen, og særlig valg av løsninger fi Lettvintveien og Kapellveien har skapt stort engasjement i nabolaget. Her kan du lese noen debattinnlegg om temaet:

Les også

Ja til sykkelvei på nedre Grefsen!

Les også

Hva driver byråd Stav med?

Les også

Opprørte over Bymiljøetatens forslag: Legg heller sykkelveien over Disenjordet!