Mediene har den siste tiden rapportert om en bekymring for hvordan det står til med frivilligheten. At folk ikke lenger vil engasjere seg i frivillig arbeid.

Frivillighetsbarometeret for 2022 viser imidlertid at antallet frivillige er på vei opp igjen etter pandemien, og at en stor andel er positive til å bli frivillige, om de bare hadde blitt invitert inn.

Jeg er derfor grunnleggende optimist på vegne av frivilligheten i byen vår! Nylig var jeg med på åpningen av Korsvoll flerbrukshall. Der så jeg med egne øyne det store engasjementet som mange frivillige legger ned for å bygge gode lokale fellesskap og for å gi viktige tilbud til barn og unge i området. Jeg blir stolt og takknemlig for den jobben som gjøres for andre og for å lage plass til flere.

Likevel må vi aldri ta frivilligheten for gitt. For selv om det kanskje ikke er så ille som mediebildet forsøker å gi inntrykk av, så er det vanskelig å få nok frivillige. Og det er alltid behov for flere.

Jeg tror vi bør bli flinkere til å vise frem gevinstene ved frivillig engasjement. Det er jo så fint å gjøre noe sammen, for andre! 60% av de som ikke er aktive som frivillige, oppgir som viktigste grunn at ingen har spurt dem ennå. Det sier mye om hvilket fantastisk potensiale som ligger i folka i byen vår, hvis de blir invitert med inn i fellesskapene i frivilligheten.

Mye kan gjøres av organisasjonene og av de frivillige selv. Samtidig må vi som kommune ta vår del av ansvaret for å legge til rette for at frivilligheten kan få flere med. Vi skal ta ansvar for strukturene som gjør det lettere å delta. Skape arenaer. Senke terskler.

Den viktigste tilbakemeldingen vi får fra frivilligheten i Oslo, er at det er mangel på steder å være. Derfor er det også det vi satser mest på. Vi gjør kommunens lokaler lettere å bruke, og skolene mer tilgjengelige. Vi støtter utvidelse av møtelokaler og fellesrom.

Den andre er at når frivilligheten trenger kommunen, er vi for vanskelige å få tak i. Derfor oppretter vi neste år et frivillighetskontor, så det blir én vei inn til kommunen.

I tillegg styrker vi økonomien til frivilligheten med økte tilskudd.

Mister vi frivilligheten, mister vi viktige lokale fellesskap. Jeg håper vi heller får til å invitere flere inn.