Dette var ordene til bydelsutvalgsleder Bente M. Larsen da de første ukrainske familiene flyttet inn i det nye flyktningmottaket i Pastor Fangens vei for få uker siden. For oss på Tåsen og Ullevål fikk krigen da en ny dimensjon. Vi ønsker flyktningene varmt velkommen og er glad for å kunne bidra med trygghet og godt naboskap

Den brutale russiske angrepskrigen mot Ukraina har sjokkert oss og har endret Europa for lang tid framover. Et autoritært fåmannsvelde har angrepet et naboland i ferd med å velge en demokratisk vei.

Dette er det motsatte av en regelstyrt verdensorden. Hvis stormakter igjen skal kunne vinne fram med å ta seg til rette i sine nærområder, er vi alle i faresonen. Også derfor må vi stå fast i vår motstand mot angriperne og i vår støtte til det ukrainske folk som nå utsettes for ubeskrivelige lidelser.

Frihet, demokrati og solidaritet er mottoet for årets 1. mai. Krigen i Ukraina viser oss at frihet og demokrati aldri må ses på som en selvfølge. Også her hjemme må friheten forsvares og demokratiet dyrkes.

Solidariteten står sentralt for å styrke folks frihet. Vi må fortsette å utvikle et fellesskap som tar ansvar – for verdiskaping, arbeidsplasser og felles velferd. Samtidig må vi sørge for at de økonomiske konsekvensene av krigen ikke øker forskjellene mellom folk i Norge.

Og kanskje enda viktigere:Solidariteten må gå mellom generasjonene, slik at vi kan gi fra oss et samfunn i større sosial, økonomisk og ikke minst økologisk balanse.

Slik går en tråd av solidaritet fra Pastor Fangens vei, via et fellesskap i Norge og med våre europeiske naboer, til et ansvar for klodens felles framtid. Det er ikke små oppgaver som skal løses, og den eneste måten å gjøre det på, er i fellesskap. Bli med, og la årets 1. mai minne oss om dette: Kampen for frihet, demokrati og solidaritet er for viktig til å overlates til andre!

Gratulerer med dagen!

Les også

Et samfunn der alle har muligheter, der alle er med