TÅSEN: Tåsen Utvikling AS har presentert store planer for Tåsensenteret med boliger. Det er Norgsgruppen Eiendom AS som eier Tåsen Nærsenter.

Nye høyblokker


«Planforslaget forutsetter riving av eksisterende senter nordvest for T-banen. På samme sted etableres et nytt forretningsbygg over to etasjer på tilnærmet tilsvarende størrelse, med boliger over og to parkerings-etasjer under» står det i sakspapirene.

LES OGSÅ: Ber om bedre sykkeltilrettelegging i nye Frysjabyen

Boligene er fordelt på to høyhus på henholdsvis 11 og 12 etasjer, og et lavere bygg ut mot krysset Nordbergveien og Kaj Munks vei på fire etasjer. Eksisterende høyblokk med boliger beholdes.

Nytt seniorsenter og helse

Det forutsettes også i planene at eksisterende seniorsenter blir revet, for å gi plass til nytt seniorsenter, legesenter og annen helserelatert virksomhet i to etasjer, med tre boligblokker på henholdsvis 5, 6 og 8 etasjer over.

Les mer om planene i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn.

Plan- og bygningsetaten har rådet utbygger til å gå ned på både etasjer og volum.


– Må reduseres betraktelig

– Plan- og bygningsetaten mener at høyder og utnyttelse må reduseres betraktelig. Høyder og utnyttelse som er vist er større enn hva det legges opp til i mange utviklingsområder. Plan- og bygningsetaten kan ikke finne faglige argumenter ut ifra de overordnede føringene som foreligger for å anbefale de høyder og den utnyttelsen som er vist i innsendt materiale, skriver de i sakspapirene.

Eget forslag

Der står det også:

– Avstanden mellom forslaget og hva Plan- og bygningsetaten kan anbefale er relativt stor hva gjelder utnyttelse og høyder. Plan- og bygningsetaten vil derfor vurdere å utarbeide et eget alternativ med lavere høyder og utnyttelse.

LES OGSÅ: Fangene på Fortet åpner i Nydalen

I tillegg nevner etaten at utformingen av inngangspartiene, på østsiden, kan bidra til å privatisere grøntdraget, og at det planlagte torget skal være allment tilgjengelig og reguleres offentlig.

Siste utvikling i planene er et såkalt kart- og bestemmelsesmøte som ble avholdt for få dager siden. Så er saksgang at utbygger, i løpet av høsten, sender inn et planforslag til Plan- og bygningsetaten.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:
* Har ventet på turvei-bru over Ring 3 i tjue år
* Erik (23) fra Grefsen - årets slanker!
*Halvparten av alle boliger i Nordre Aker får eiendomsskatt

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!