(Avisa Oslo) Det skriver Statens havarikommisjon i en rapport om sammenstøtet mellom to trikker ved Storo 3. juli 2021:

Lørdag 3. juli 2021 oppstod det et sammenstøt mellom trikk 132 og trikk 135 ved Storokrysset i Oslo. Trikk 132 var på vei mot Oslo sentrum fra Kjelsås, mens trikk 135 var på vei ut fra Oslo Sentrum mot Kjelsås.

Sporveksler

Inn mot Storokrysset kjører trikken som oftest rett fram, men det er en sporforbindelse som benyttes for trikker som enten skal mot Grefsen stasjon eller inn til vognhallen og verkstedet på Grefsen. Denne dagen hadde forrige trikk kjørt inn til verkstedet, derfor lå sporvekselen til venstre.

To ulykker på kort tid

Idet trikken passerte sporvekselen, overså føreren hvilken retning sporvekselen lå i.

Havarikommisjonen skriver i sin konklusjon i rapporten at de ikke har avdekket en klar årsak for dette, men legger til at fører noen dager tidligere hadde vært involvert i et sammenstøt med en bil i Dronning Eufemias gate, og at dette kan ha påvirket prestasjonsevnen.

Føreren hadde i tillegg mye oppmerksomhet rettet mot biltrafikken i Storokrysset som han opplevde som krevende.

Skikket

I sin rapport skriver Havarikommisjonen at de finner det uheldig hvis en fører fremførte trikk uten å oppleve og være skikket.

– Dette ble ikke avdekket, verken av bemanningsleder, seksjonsleder eller fører selv. Havarikommisjonen ser utfordringen med å oppdage og bistå etter en hendelse dersom fører heller ikke ber om støtte. På bakgrunn av dette bør Sporveien Trikken vurdere om virksomheten har gode nok prinsipper og prosesser for å kompensere for den menneskelige faktoren, og for å avdekke slike forhold, skriver de i rapporten.

Etter sammenstøtet lørdag 3. juli ble det foreslått at vognfører skulle ha med seg instruktør på de første vaktene etter ferie. På grunn av manglende kommunikasjon mellom seksjonsledere ble ikke dette gjennomført.

Det oppstod ingen personskader i sammenstøtet.

Havarikommisjonen fremmer ingen sikkerhetstilrådinger etter denne undersøkelsen.