OSLO: Blant annet fortalte Karl Erik Olsens datter hjemme om maten de fikk i familiebarnehagen.

– Vår datter fortalte om ensidig og lite kvalitetsmat i barnehagen. Utfra hva vi betalte i matpenger hver måned, så ble vi ganske sjokkerte da vi etter hvert skjønte at her måtte det foregå innsparing på maten til barna. Det var mye pasta med saus og supper, forteller far Karl Erik Olsen.

Han har nå tatt datteren sin ut av Ellen Pettersens familiebarnehage-avdeling i Bydel Nordre Aker.

– Foreldre med barn i andre barnehager, kunne til sammenligning fortelle om helt annen og bedre mat, til samme pris og billigere, sier Olsen videre.

550 kroner hver måned

Lokalavisa har tatt en titt på menyen fra hjemmesiden til barnehagene til Pettersen, der det listes opp mye forskjellig mat.

Det fremgår også at siden barenhagen satser litt ekstra på maten til barna, så ligger matkostnadene litt høyere enn vanlig, 430 kroner per måned, per barn. Ett brødmåltid og ett varmt måltid.

I tillegg kommer 120 kroner per barn, som dekker innkjøp og kjøring av mat, altså totalt 550 kroner per barn per måned for mat med mer.

Pålegg

Olsen tok kontakt med barnehageseksjonen i Bydel Nordre Aker før sommeren om matproblemstillingen i familiebarnehagen. Etter korrespondanse frem og tilbake, svarte bydelen blant annet følgende, 11. august:

– Som kommentarer til den foreløpige rapporten sa hun (barnehageeieren, journ. anm.) seg enig i pålegget om å redusere matpengene.

Bydelen skriver også til faren at av åtte doble avdelinger i Bydel Nordstrand, én avdeling i Bydel Nordre Aker og én avdeling i Bydel Sagene, så har dokumenttilsyn avslørt at det i alle disse avdelingene er kjøpt inn mindre mat enn det barna på papiret skal ha spist for i barnehagen.

Da Olsen fikk disse opplysningene, spurte han naturlig nok bydelen om hva den kommer til å gjøre med dette. Med referanse til at tilsynsrapporten avdekker et, ifølge Olsen, systematisk lovbrudd over tid.

Bydelen svarer slik i mailen til Olsen:

– Vi har kartlagt perioden vist i tilsynsrapporten, og konstatert lovbrudd i forhold til foreldrebetaling og matpenger. Vi pålegger henne (barnehageeieren, journ. anm. ) å følge påleggene. Utover dette vil vi ikke forfølge videre, bortsett fra å tilse at påleggene blir fulgt opp.

Fra tilsynsrapporten står det også følgende:

– I tillegg til kostpenger kr. 430,- betaler foresatte kr. 120,- per barn per måned for utgifter til kjøring/innkjøp av mat. Tilsynsmyndigheten viser til at kostpenger kun skal dekke faktiske utgifter til mat og eventuelt lønnskostnader til en kjøkkenassistents arbeid med måltidene i barnehagen. Dette innebærer at transportkostnader for å handle maten faller utenfor kostbegrepet.

– Bydelens konklusjon er at tilleggsbetalingen på kr. 120,- pr. barn for å dekke utgifter til kjøring/innkjøp av mat innebærer et brudd på forskrift om foreldrebetaling §1 første ledd.

– Underforbruk på 40 prosent

– Utfra tallene i tilsynsrapporten, så betyr det et stipulert underforbruk av mat, sammenlignet med det vi foreldre har betalt inn for å dekke matutgiftene, på rundt 40 prosent, sier Olsen til lokalavisa.

– Og dette gjelder kun fire måneder, Ellen Pettersen har drevet familiebarnehager i Oslo helt siden 1990-tallet. Kanskje er det på tide på grave mye lenger tilbake enn kun disse fire månedene?

Opp til foreldrene

I tillegg går det videre frem av korrespondansen mellom Bydel Nordre Aker og faren, at førstnevnte har informert byrådsavdelingen om saken, og at det er opp til byrådsavdelingen om de vil gå inn med et ytterligere økonomisk tilsyn og oppfølging.

Bydel Nordre Aker gjengir svaret fra byrådsavdelingen til Olsen, fra 21. august:

– Det er ikke sånn at bydelen/byrådsavdelingen velger å ikke forfølge saken videre. Bydelen har ført tilsyn med om barnehagen etterlever reglene om kostpenger i forskrift om foreldrebetaling. Det ble avdekket brudd på reglene og derfor gitt pålegg om retting. Bydelen har brukt den sanksjonsmuligheten den har. Verken bydelen eller byrådsavdelingen har noen hjemmel i regelverket til å kreve tilbake det foreldrene har betalt for mye i kostpenger.

– Foreldrene har mulighet til å klage til fylkesmannen på fastsettelsen av foreldrebetalingen etter paragraf 5 i forskrift om foreldrebetaling, og fylkesmannen kan vedta at barnehageeier må betale tilbake kostpengene som overstiger selvkost. Foreldrene bør oppfordres til å bruke denne klageretten.

Lokalavisa har også vært i kontakt med Bydel Nordre Aker, som kun kommenterer ytterligere ved saksbehandler at det ikke var konkret misnøye med mattilbudet som var utgangspunkt for nevnte tilsyn, men andre klager som også førte til ettersyn av bruk av matpenger i barnehagaen.

Vil forfølge saken

Men Olsen har ikke tenkt til å la saken ligge.

– Det har vært flere forskjellige saker i media om denne barnehageeieren, som har drevet barnehager i mange år. Å spare inn penger på å gi barna dårligere og mindre mat, er ikke bare etisk forkastelig, men i tillegg er dette et økonomisk underslag! Vi kommer til å anmelde og forfølge saken, sier Olsen.

LES OGSÅ: Barnehagebyråden ber om at bydelene fører særskilte tilsyn med barnehagene etter avsløringen om at det er tatt for mye i matpenger

Barnehageeieren

Drifter av Bitteliten familiebarnehage og avdelingen i Nordre Aker, Ellen Pettersen, forteller torsdag til lokalavisa at det ikke lenger vil være noen barnehageavdeling i Bydel Nordre Aker.

– Ikke bare på grunn av denne nevnte hendelsen med matpenger og tilsyn, men også fordi Nordre Aker er godt dekket av barnehageplasser per nå, sier Pettersen.

– Våre barnehager tilstreber å tilby barna våre meget variert, næringsrik og god mat og som består av ett brødmåltid og ett varmt måltid. Du serveres ulike type måltider med grønnsaker og frukt som vi gjennomgående mottar meget gode tilbakemeldinger på fra foreldrene, oppsummerer barnehagedrifteren.

– Vi er således ikke enig i beskrivelsen som er fremkommet fra en av foreldrenes side.
For en tid tilbake hadde vi en gjennomgang av kostnadene til mat og oppdaget da at vi hadde et overforbruk pr barn på kr. 70,- pr. måned, sier Pettersen videre.

Hun mener at dette viser at barnehagen ikke hadde noen intensjon om å ta mer betalt enn det var grunnlag for.

Som følge av overforbruket ble, ifølge Pettersen, matprisene økt med 70 kroner.

– På bakgrunn av tilsynet har vi konstatert at vi ikke har hatt gode nok rutiner til løpende å sjekke ut om prisen på maten ligger innenfor forskriften. Da dette ble oppdaget, satte vi ned prisen umiddelbart og som i dag er i samsvar med forskriften.

Da lokalavisa første gang torsdag tok kontakt med Pettersen, avviste hun at det var i planene å betale tilbake matpenger som ikke var brukt på mat til barna, og at de forholdt seg til nevnte pålegg fra bydelen. Men senere samme dag, kommer hun tilbake og svarer følgende.

– Vi har hatt til vurdering å tilbakebetale differansen mellom fakturerte beløp og hva som lovlig kan faktureres og har besluttet å tilby foreldrene å få refundert mellomlegget. Matpengene i de øvrige avdelingene er nå redusert til 390 kroner, og kjøre- og leveringstilegget for mat, er tatt bort, sier Pettersen.

På spørsmål fra lokalavisa om hvorfor det fortsatt står 430 kroner for mat, og kjøre- og leveringstillegg 120 kroner, på barnehagens hjemmeside, svarer hun at hjemmesiden er under opprydding.

– Olsen omtaler dette som et underslag?

– Det får jo han bare gjøre, men dette handler på ingen måte om underslag. Matpenger skal være selvkost, det vet vi også og vi følger loven. Dette var en blemme. Vi går jo ikke bevisst inn for å gjøre noe galt, sier Pettersen.

Ifølge proff.no har Bitteliten barnehager som også eier avdelingen i Bydel Nordre Aker, en omsetning på 4,6 millioner kroner i 2016. Resultat før skatt var nesten 400.000 kroner.

Karl Erik Olsen sier i etterkant av barnehagedrifterens uttalelser til lokalavisa at saken handler om mer enn fire måneder med for mye betalte matpenger, og gjentar at Pettersen har driftet barnehager i mange år.

Bydel Sagene bekrefter det samme tilsynet som ellers er gjort i de øvrige barnehagene til drifter Ellen Pettersen, men også at det ellers ikke er kommet klager på avdelingen som holder til i Bydel Sagene.

Lokalavisa følger saken.

LES OGSÅ: Barnehagebyråden ber om at bydelene fører særskilte tilsyn med barnehagene etter avsløringen om at det er tatt for mye i matpenger

LES OGSÅ:

* Her kan de nye bomstasjonene bli plassert
* Nå kan du søke barnet ditt til Oslos mest miljøvennlige barnehage
* På kattekaffe med kattemafiaen
* Dette er Norges mest sykkelvennlige arbeidsplass