(Avisa Oslo) Det er funnet flere titalls døde duer i flere områder i byen. Grunnen er en smittsom virussykdom.

Det opplyser Bymiljøetaten fredag formiddag.

Mattilsynet har i samarbeid med Veterinærinstituttet fått gjennomført analyser som bekrefter at de undersøkte duene har vært smittet av viruset paramyxovirus-1.

Smitter ikke til mennesker

Sykdommen er ikke vist å smitte fra fugl til mennesker og gi sykdom hos mennesker.

Samtidig presiserer Bymiljøetaten at bør unngå å ha direkte kontakt med syke eller døde fugler.

I tillegg til dette viruset, som i Oslo nå så langt kun er påvist hos byduer, kan det dukke opp fugler av andre arter som er smittet av fugleinfluensa.

Bymiljøetaten og Mattilsynet har nå flere råd til Osloborgere for å hindre spredning og bidra i kartleggingen. Et av dem er å ikke mate byduene:

Mating av byduer frarådes, særlig på steder der de vanligvis blir matet og der fuglene kommer i nær kontakt med andre fuglers ekskrementer. Smitten spres lett der det er tette konsentrasjoner av duer.

- Dette klare rådet til alle som vil byduene i Oslo vel gis i samråd med Mattilsynet. Duene bør ikke ha problemer med å finne naturlig mat på denne tiden av året, presiserer Bymiljøetaten.

Om du observerer syke eller døde fugler der smittsom sykdom kan mistenkes skal Mattilsynet kontaktes per e-post til postmottak@mattilsynet.no. Dette gjelder først og fremst byduer, andefugler (ender, gjess og svaner), havsuler, måkefugler, vadefugler, rovfugler og kråkefugler. Mattilsynet vil i samråd med Veterinærinstituttet vurdere om fuglen skal tas prøver av eller ikke.

Dersom den døde fuglen ligger på din eiendom, og Mattilsynet vurderer at det ikke er nødvendig å ta prøve av den, bør den fjernes av en voksen person. Bruk hansker når du plukker opp fuglen, legg den i en plastpose og kast den i restavfallet. Eventuelt kan du plukke opp fuglen med hånden inne i en plastpose som så vrenges om fuglen.

Vask hendene godt etterpå med såpe og vann.

Hvis du finner syke eller skadde ville fugler som trenger hjelp, kan du kontakte Falck på telefon 02222.