Tilleggslånet på 26.000 kroner var ett av flere koronatiltak i 2020 og 2021. Tilbudet var rettet mot studenter og elever over 18 år som mistet arbeidsinntekt på grunn av koronapandemien.

Dersom man i ettertid har kunnet dokumentere nedgang i inntekt på grunn av pandemien, er en del av lånet blitt omgjort til stipend.

Ifølge Statens lånekasse kom det inn 49.500 søknader i 2020, mens tallet for 2021 var 41.700. Det utgjør henholdsvis 20 og 17 prosent av dem som fikk tilbud om å søke.

Lånekassen har gjennomført kontroll av alle som mottok tilleggslånet. 27.500 (55 prosent) av dem som hadde mottatt lånet i 2020, dokumenterte nedgang i arbeidsinntekt på grunn av pandemien. I fjor var antallet 17.800 (43 prosent).

– Dette indikerer at pandemiens negative effekt på elevers og studenters mulighet til å jobbe ved siden av studiene ble vesentlig mindre dramatisk enn både Lånekassen og elevene og studentene selv fryktet, sier Morten Rosenkvist, administrerende direktør i Lånekassen.

(©NTB)