NORGE: 134.954 har søkt om studieplass. Det er 19.134 færre enn i fjor, en nedgang på drøye 12 prosent. I fjor ble det satt rekord med 154.088 søkere.

– Jeg er godt fornøyd med årets søkertall. Totalt sett er tallene tilbake på et mer normalt nivå, og det er en forventet nedgang. Under pandemien var det ikke så lett å ta seg et «pauseår» eller å reise. Når vi samtidig tar med at ungdomskullene nå er mindre, er det totale søkertallet omtrent som før korona, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Årets studiejakt byr på rekordmange studieplasser, nær 75.000 ved landets høgskoler, universiteter og fagskoler. Disse er fordelt på over 1.700 ulike studier.


Tollere og arkitekter

Det er siviløkonomutdanningen ved Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen som har flest førstevalgssøkere. Studiet har 500 plasser, mens over 2.000 har søkt.

På andre- og tredjeplass finner vi rettsvitenskap ved henholdsvis Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB).

Som i fjor er konkurransen aller størst ved tollerutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Studieretningen var ny for året i fjor og seilte umiddelbart opp som en favoritt hos mange søkere. I år har 1.215 søkere dette som førstevalg, mens det kun er 60 studieplasser.

Arkitektutdanningen ved Arkitekthøgskolen i Oslo har også hard konkurranse, og de 60 studieplassene har fått 1.120 førstevalgssøkere.

Universitetet i Oslo

Også Universitetet i Oslo opplever nedgang fra de rekordhøyde søkertallene under pandemien, men nedgangen er lavere enn på nasjonalt nivå. I 2022 er det 17.266 søkere som har Universitetet i Oslo som sitt førstevalg, opplyser UiO.

– Det er ingen tvil om at Universitetet i Oslo er et foretrukket studiested for også dette årets søkere. Vi skal utdanne studenter med vilje, evne og kunnskap til å forandre verden! Har de viljestyrken, skal vi gi dem vitenstyrken, sier viserektor for utdanning, Bjørn Stensaker i en pressemelding.

Hovedtall for Universitetet i Oslo:

  • 17.266 søkere har Universitetet i Oslo som sitt førstevalg
  • 11,4 prosent nedgang sammenlignet med 2021
  • 2,7 førstevalgsøkere per studieplass

UiO opplever sterke søkertall for profesjonsstudiene. Spesielt populære er helsefag og juridiske fag:

  • Psykologi profesjonsutdanning (høst): 13,3 førstevalgsøkere per studieplass
  • Medisin (høst): 8,7 førstevalgsøkere per studieplass
  • Rettsvitenskap (høst): 7,8 førstevalgsøkere per studieplass
  • Også årsenheten i kriminologi er svært populært blant søkerne, med 10,2 førstevalgsøkere per studieplass.
  • Bachelor i kriminologi har 11,9 førstevalgsøkere per studieplass.

Universitetet i Oslo har de siste årene opprettet nye, tverrfaglige studieprogram. Gjennom disse studieprogrammene får studentene muligheten til å se på aktuelle temaer i et tverrfaglig perspektiv.

– For å løse de store utfordringene i vår tid, slik som klima- og miljøkrisen, må vi tenke på tvers av tradisjonelle faggrenser. Bare slik får vi et helhetlig blikk på problematikken, og mennesker fra ulike fagområder lærer seg å tilnærme seg utfordringene fra forskjellige perspektiver. Vi er glade for at søkerne våre også ser at dette er en viktig kompetanse å ha med seg, sierStensaker.Filosofi, politikk og økonomi: 9,4 søkere per studieplassHonours-programmet (studieretning samfunnsfag): 4,7 søkere per studieplassHonours-programmet (studieretning realfag): 3,9 søkere per studieplass

Rekordmange søkere på nettstudier

Antall søkere som har rent nettbaserte studier som sitt førstevalg, har økt med over 34 prosent fra i fjor. I år er det opprettet ni nye nettstudier med til sammen 535 plasser.

– Vi trenger selvfølgelig fortsatt fulltidsstudier, men behovet for desentraliserte og fleksible utdanninger øker i takt med at flere ønsker å studere der de bor og kombinere utdanning med jobb og familie, sier statsråd Borten Moe.

Over 12.000 søkere har søkt opptak til høyere yrkesfaglig utdanning, og over halvparten av søkerne har teknologiske fag som førstevalg.

– Fagskolene er gode på å tilby utdanninger som lar seg kombinere med jobb, og som er etterspurt i arbeidslivet, sier Borten Moe.


Færre vil bli lærere og sykepleiere

Helsefag er utdanningsområdet med flest søkere og planlagte studieplasser. Antallet studieplasser på sykepleie har i år økt med totalt 500 plasser. Til tross for at sykepleie er det mest populære helsefaget, opplever studieretningen en nedgang i førstevalgsøkere på 23 prosent.

Det er 10,4 prosent færre som i år har en skole- og barnehagerettet lærerutdanning som sitt førstevalg. Mange søkere har satt lærerutdanning som sitt andre- eller tredjevalg.

Samtidig går søkertallet for grunnskolelærerutdanningen for 1.–7. trinn i år opp med 6,5 prosent.

– Jeg er imponert over innsatsen til lærerne under koronapandemien. Krisene vi har stått i de par siste årene har virkelig vist hvor viktig læreryrket er. Derfor er jeg veldig glad for at flere enn i fjor vil bli lærer for barn på 1.–7. trinn, men jeg skulle gjerne sett enda bedre søkertall, sier Borten Moe.

Populær lokførerutdanning

I fagskolene er det størst konkurranse om lokomotivførerutdanningen. Der skal 1.242 søkere kjempe om de 168 studieplassene.

– Det er ikke overraskende at lokførerutdanningen er populær. På ett år får du en spennende utdanning med mye praksis, og en godt betalt jobb i den andre enden. Generelt er fagskoleutdanning et veldig godt valg. Vi vet at vi vil trenge mange dyktige fagfolk i hele landet fremover, og mange bedrifter sier de mangler folk med høyere yrkesfaglig utdanning, sier Borten Moe.