Rotary er en verdensomspennende upolitisk, religiøst nøytral, humanitær, frivillig organisasjon som ble stiftet i USA i 1905. Organisasjonen har i dag mange klubber og medlemmer i Norge, og disse driver veldedighetsprosjekter både internasjonalt og i nærmiljøet.

Internasjonalt har Rotary prioritert arbeidet med å utrydde den alvorlige sykdommen poliomyelitt via økonomisk støtte til vaksinasjonsprogrammer. Dette arbeidet har vært meget vellykket.

Rotary har de senere år også engasjert seg i å hindre miljøforurensning. EndPlasticSoup er et globalt miljøprosjekt som støttes av hundrevis av Rotaryklubber over hele verden. Prosjektet bidrar til å fjerne plastforsøpling fra havene, innsjøer, elver og fastlandet. Målet er å få slutt på plastforsøpling innen 2050.

I samarbeid med miljøetaten i Oslo ble det besluttet at Nordberg Rotaryklubb skulle ha ryddedugnad langs Akerselva den 29. april. Det ble ryddet plast på begge sider av elven fra Maridalsoset til Nydalsdammen. Arbeidet er en del av et internasjonalt prosjekt som heter End Plastic Soup. Plastforsøpling er i ferd med å bli et av de største miljøproblemene i verden. Plast som blir liggende langs elva over tid vil forvitre til mikroplast, komme ut i vassdraget og inn i næringskjeden.

Nordberg Rotaryklubb ønsker å skrive om ryddeaksjonen slik at folk som bor i bydelen får informasjon om dette viktige arbeidet.

Siden våren også er hekketid for fugl langs elva, var det særdeles viktig å opptre varsomt for å unngå å forstyrre fuglene. Det ble gjort.

Vi fant betydelige mengder plast langs elva, særlig på vestsiden fra REMA 1000 butikken til Frysjadammen. Mye kvist og gammel skog gjorde det imidlertid utfordrende å rydde her. Etter at 8 personer hadde gjennomført tre timers arbeid, var nær på en bilhenger fylt med plastavfall.

Plastryddedugnad er viktig miljøvernarbeid, og gir dessuten mosjon og muligheter for sosialt samvær med gode samtaler. Vi gjør dette igjen!