(Avisa Oslo) – På vegne av Bane Nor vil jeg beklage de ulempene som dette medført. Når feilen bare opptrer sporadisk og i noen sekunder, er feilsøkingen uhyre vanskelig. Våre fremste fagfolk har lagt ned en stor innsats, og jeg er glad for at vi nå har lykkes med feilsøkingen, sier områdedirektør Lars Berge i Bane Nor.

Siden tirsdag i forrige uke har en sporadisk jordfeil sørget for store problemer og forsinkelser på Oslo S. Selv om jordfeilen nå er rettet, vil fortsatt enkelte avganger bli berørt.

Det gjelder i hovedsak innsatstogene i rushtiden, Flytogets direkteavganger og lokaltogene mellom Asker og Lillestrøm, opplyser Bane Nor.

Jernbaneforetaket skriver at retting av feilen har hatt høyeste prioritet, men at feilen har vært vanskelig å finne fordi den kun har inntruffet i noen sekunder av gangen.

En jordfeil fører til at strømmen kommer på avveie, og kan være farlig for både utstyr og mennesker. Da får togene rødt lys av sikkerhetshensyn.

Bane Nor opplyser at signalanlegget på Oslo S er Norges største, og ble bygget i 1977. Siden er det utvidet flere ganger. Målet er å ha et nytt, databasert anlegg på plass innen 2026.