GREFSEN: Et nærliggende boligsameie varslet i oktober om parkeringsplassen i Grefsenkollveien, anlagt av Sameiet Grefsen Terrassehus. De hevdet at den medfører «store konsekvenser» for dem, både i form av lyd og lys.

Plan- og bygningsetaten (PBE) har på bakgrunn av naboenes henvendelse vurdert saken. Nylig konstaterte de at parkeringsplassen er søknadspliktig. «Midlertidige tiltak som skal stå/eksistere i maksimalt 2 år, er ikke unntatt fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven», skriver de i et brev til sameiet.

– Vi har kommet frem til at parkeringsplassen skulle vært søkt om i forkant, den regnes da som ulovlig, (uten tillatelse etter plan- og bygningsloven), utdyper etatens kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen.

Plan- og bygningsetaten opplyser at arbeider som er utført uten tillatelse, kan søkes om i ettertid, i henhold til plan- og bygningsloven § 20-4.

– Sameiet har fått beskjed om at de kan søke i etterkant. Dersom de søker og får parkeringsplassen godkjent, vil saken på tilsyn avsluttes og ulovligheten opphøre, forteller Larsen.

Arbeider i garasjeanlegg

Den midlertidige parkeringsplassen ligger på sameiets tomt, like ovenfor blokkbebyggelsen.

– Parkeringsplassen er opparbeidet som et midlertidig tiltak i forbindelse med at sameiet for tiden gjennomgår nødvendig og kritisk vedlikehold av bygningsmassens bærende konstruksjoner, lokalisert i sameiets garasjeanlegg. Anlegget er delt inn i soner som må tømmes for biler mens arbeidene pågår, forklarer Arnt E. Andreassen, styreleder i Sameiet Grefsen Terrassehus.

Han opplyser at de i oktober inviterte nabosameiet til et møte og befaring for å finne løsninger i saken.

– Den henvendelsen har de ikke besvart, påpeker Andreassen.

Boligsameiet som varslet, ønsker ikke å kommentere saken overfor Nordre Aker Budstikke.


– Opptatt av godt forhold

Sameiet Grefsen Terrassehus består av 361 seksjoner med rundt tusen beboere. I tillegg er det en barnehage og et kommunalt avlastningstilbud for personer med funksjonsnedsettelser i sameiet.

– Vi er opptatt av å ha et godt forhold til våre naboer og har derfor valgt å ta en betydelig kostnad ved å anlegge midlertidig parkeringsplass på egen eiendom, fremfor å la våre beboere benytte seg av gateparkering i nærområdet i anleggsperioden.

Det er plass til rundt 90 biler og deler av entreprenørens maskinpark på parkeringsplassen, opplyser de.

– Vår vurdering er at en løsning med gateparkering ville medført en kaotisk parkeringssituasjon i nabolaget og ville vært en betydelig belastning for våre naboer. Tiltaket vil bli avviklet så snart vedlikeholdet er ferdigstilt om rundt 13 måneder, forteller Andreassen videre.

Ser frem til dialog

– Hvem mente at det var greit?

– Beslutningen om å anlegge parkeringsplassen er tatt i samråd med rådgiver og entreprenør. Det aktuelle området var allerede før tiltaket plant, stort sett ryddet for trær og hadde adkomst med vei fra nordenden av eiendommen. På bakgrunn av dette er vår vurdering at tiltaket, med henvisning til byggesaksforskriften § 4-1.f.7, ikke krever søknad og tillatelse, svarer styrelederen.

– Hva vil sameiet gjøre nå?

– Vi registrerer at Plan- og bygningsetaten har et annet syn på saken og ser frem til å ha en dialog med dem for å rydde opp i eventuelle misforståelser og avklare forholdet, svarer styreleder Andreassen.

Fjernet vegetasjon

I tillegg til parkeringsplassen er det også opparbeidet en adkomstvei opp til den. Denne går fra overgangen mellom Kurveien og Kikutveien. Adkomsten er anlagt ved å utvide en eksisterende sti med to meter. Videre er et vegetasjonsdekke med tykkelse mellom fem og ti centimeter fjernet og erstattet med tekstil og rundt 30 centimeter grus.

– I opparbeidelsen av adkomst til parkeringsplassen har det vært nødvendig å fjerne noen få trær i nordenden av tomta. Trærne er fjernet av entreprenøren i samråd med arborist.

Parkeringsplassen skal være etablert på et plant område. Anleggelsen har skjedd ved at et mellom fem og ti centimeter tykt vegetasjonsdekke er fjernet. Deretter er det lagt ut tekstil og fylt opp rundt ti centimeter med grus, ifølge Sameiet Grefsen Terrassehus.