HAMMEREN (MARIDALEN):I 1898 besluttet bystyret å erverve vannrettighetene i Bjørnsjøelven og Skjærsjøelven i Nordmarka, og anlegge "elektrisk kraftoverføring fra Skjærsjøelven til Kristiania. Hammeren ble Oslo første vannkraftanlegg

Teknisk forskning

Kraftoverskuddet fra Hammeren ble stilt til disposisjon for teknisk forskning. Ved mottagerstatsjonen ved Ankertorget ble det bygget et forsøksanlegg der professor Kristian Birkeland videreutviklet Birkeland-Eydes metode for fremstilling av gjødning.

Således ble Hammeren Kraftverk med på å legge grunnlaget for Norsk Hydro og den elektro-kjemiske industrien. Et viktig bidrat til Oslos velstand og utvikling.

Alt dette står i et 40-år gammelt hefte, som ble utgitt av Oslo Lysverker i 1975, et jubileumshefte i anledning kraftstasjonens drift i 75 år.

TIPS NORDRE AKER BUDSTIKKE!

Elektrisitet erstattet dampdrift

Oslos første gatelys kom i 1892, og med økt press fra industri og elektriske sporveier økte behovet for tilgang på elektrisitet. Den dampdrevne produksjonen klarte ikke å imøtekomme etterspørselen, og det ble satset på vannkraft i stedet.

Fra Skjærsjødammen i stålrør

Fra Skjærsjødammen ble vannet ledet i store stålrør, som ble gravd ned hele veien og tildekket. Rørgata utgjør i dag en sti opp Skjerselvdalen.

Ifølge Wikipedia samler Skjærsjøen vann naturlig fra de store innsjøene i Nordmarka, blant annet Bjørnsjøen, Helgeren, Hakkloa og Store Sandungen. I tillegg er det lagt rør i fjellet fra Øyungen, slik at også denne tømmer til Skjærsjøen.

Modernisert i 2014

I 2014 ble rørgata ved Hammeren kraftverk skiftet ut etter 114 års drift. De gamle stålrørene ble skiftet ut til moderne rør av plast.

Kulturminne

Så Hammeren kraftstasjon er fortsatt i drift, men samtidig er anlegget også et viktig kulturminne.

Stor takk til Hafslund som har bidratt med bilder, og til Roy Jensen (Kjelsås) som har lånt ut det 40 år gamle jubileumsheftet om Hammeren Kraftverk 75 år.


«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Fakta Hammeren

Hammeren

  • Hammeren ligger i Maridalen, og et populært utgangspunkt for å ta seg inn i Nordmarka. Fra Hammeren går det godt vedlikeholdt skogsvei til Skjærsjøen og videre innover marka. Ved Hammeren ligger også kraftverket Hammeren kraftstasjon.
  • Peder Anker bygget vei for å frakte jernmalm fra Bærums Verk til Hammeren ved Skjærsjøelva. Det første som ble fraktet på den nye veien, var en stangjernshammer fra Gammelverket i Lommedalen. Det ble også bygget masovn og produksjon satt i gang.
  • Da Anker i 1798 overtok Hakadals Verk ble jernet kjørt fra Hakadal til Hammeren. Driften ble imidlertid utvidet med seks spikerhammere, et skjæreverk og en hammer til mindre smiarbeider. Masovnen ved Hammeren fikk kort levetid. I 1860-åra svikter det utenlandske markedet, og driften stagnerer. Men så sent som i 1865 var det 22 arbeidere og en oppsynsmann ved hammeren og smelteovnen. I 1874 stoppet driften.
  • Ved elvas utløp lå husmannsplassene Skjervenbrua og Bruastua. På flere av plassene ved Skjærsjøelvas utløp bodde det hammersmeder, og noen av disse var fagfolk fra Tyskland.

Kilde: Wikipedia