Kjære venner! Gratulerer med dagen! Slagordet for årets 1.mai er frihet, demokrati og solidaritet. Disse verdier ligger i selve ryggraden til arbeiderbevegelsen, og har fått fornyet aktualitet siden Russland invaderte Ukraina den 24. februar.

Våre tanker går i dag også til våre kamerater i andre land som kjemper for en bedre verden, som blant annet; Etiopia, Palestina, Myanmar, mange av dem kjemper med sitt liv som innsats.

Vi står solidarisk sammen med dem og støtter dem i deres kamp! Vi gjøre deres kamp for frihet og demokrati til vår kamp. For folk forandrer verden, men ikke alene!

Den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig utspiller seg nå i Europa, og Norge tar sin del av ansvaret for å beskytte de som må rømme fra alt de har kjært.

Like før påske åpnet flyktningmottaket i Nordre Aker som driftes av MD Solutions. Mottaket er fullt og har per nå 98 flyktninger, hvorav 38 er barn under 16 år. Disse er midlertidig bosatt i påvente av permanent bolig i en annen kommune. Bydelen er ansvarlig for å gi heletjenester og har etablert en egen helsestasjon der.

I Nordre Aker skal vi ta imot 152 flyktninger fra Ukraina OG fra andre land - på permanent basis. Vi ønsker ALLE velkommen til oss!

Flyktninger som bosettes i bydelen skal ha tilgang til de samme tjenester som alle andre innbyggere. Bydelen har begynt bosettingen, og våre nye innbyggere vil trenge gode naboer og venner! Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!

1. mai er en dag for å minne oss på de historiske linjene. Arbeiderpartiet og fagbevegelsen har hatt en historisk oppgave:

Å SKAPE et samfunn der alle har muligheter, der alle er med.

Det norske velferdssamfunneter bygget på noen grunnleggende erkjennelser som er viktige deler av vårt tankegods i sosialdemokratiet. Arbeid er nøkkelen. Både til sterke og frie individer, trygge familier og til et godt samfunn.

For en Arbeiderpartiledet regjering vil et trygt arbeidsliv med plass til alle alltid være det viktigste. Et arbeid sikrer den enkelte inntekt, et sosialt nettverk og mulighet til å bruke sine evner og ressurser. Det er gjennom arbeid vi sikrere gode velferdsordninger.

Verdiskaping og velferd. De henger nøye sammen. Vårt mål er et samfunn med små forskjeller og med store muligheter. Frihet for alle mennesker krever rettferdig fordeling av goder og byrder.

Og med et sikkerhetsnett som sørger for at du blir fanget opp om du faller. Det skaper trygge mennesker. Og trygge mennesker skaper mer.

Om et år er vi i gang med valgkamp igjen, og valget i 2023 blir viktig!

I Nordre Aker ble det i 2019 for første gang et rødgrønt flertallsstyre med ett Arbeiderpartiledet bydelsutvalg. Vi jobber hver dag for at bydelen skal være et godt sted for barn å vokse opp, et godt sted å bo, et godt sted å bli gammel - et grønt og varmt lokalsamfunn der samhold og fellesskap står sterkt.

Denne våren starter Nordre Aker Arbeiderparti programprosessen som skal stake ut retningen for de neste fire årene i bydelen. I denne prosessen vil bydelens beboere bli involvert og få mulighet til å påvirke hvilke små og store saker som blir viktig fremover. For Arbeiderpartiet er lokaldemokratiet viktig!

Med krigen i Europa som bakteppe - der vi står SAMMEN med det ukrainske folk i deres kamp for frihet og demokrati – så er vi i dag samlet ved minnesmerket på Disen for å ære de 18 mennene fra Grefsen, Disen, Lofthus og Nydalen som under andre verdenskrig ga sitt liv i kampen mot nazismen, og for vår frihet.

Vi minnes dem i ærbødighet.

Kjære venner, gratulerer så mye med dagen!

Les også

Frihet og demokrati er ingen selvfølge