TÅSEN: Og terskelen inn til dette nye tilbudet i bydelen skal være lav. Mange har jobbet for å få dette stedet opp på beina, ja nesten som en dugnad har det vært, kunne Louise Larsen Dahl, folkehelsekoordinatoren i Bydel Nordre Aker fortelle.

Dørene i Maridalsveien 292 åpnet allerede for fire uker siden, men 31. oktober ble den offisielle åpningen markert, og den grønne snoren klippet av lederen for bydelsutvalget, Bente M. Larsen (Ap). Dette var faktisk hennes andre offisielle oppdrag, etter at hun ble valgt til BU-leder 24. oktober. Den første var 40-årsjubileet til Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen, kunne hun fortelle.

Frisklivssentral

Ønsket er at stedet i Maridalsveien 292 ikke bare skal hjelpe dem som trenger det til å ta viktige livsstilsendringer, det skal også bli et sambrukshus for frivilligheten og innbyggerne i bydelen.

Mer om det straks, men hva er egentlig en Frisklivssentral?

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Vi finner Frisklivssentraler i kommuner i hele landet, og i 11 av 15 bydeler i Oslo. Frisklivssentralen gir støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer, enten det er behov for å bli mer fysisk aktiv, få et sunnere kosthold, eller slutte å snuse eller røyke. Målet er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom.

Målgruppen er alle over 16 år som bor i bydel Nordre Aker og som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for sykdom, eller som allerede har utviklet sykdom. «Frisklivsresepten», eller henvisningen, kan man få av fastlegen sin, annet helsepersonell man er i kontakt med, eller NAV. Man kan også ta kontakt direkte med Frisklivssentralen uten henvisning – det viktigste er at man er motivert til endring, og da skal den nødvendige støtten stå klar på Frisklivssentralen.

Når man har kommet innenfor, blir det satt opp et strukturert oppfølgingstilbud – en frisklivsperiode over 12 uker – der du kan delta på frisklivstrening to ganger i uka. Etter endt periode blir det gjennomført en helsesamtale, der det vurderes om perioden skal utvides, eller om man kan kobles på andre tilbud i bydelen. Frisklivssentralen har programmer for levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold, søvn, alkohol og snus-/røykeslutt, og mestring av depresjon.

Merker effekt

På Frisklivssentralen finner vi to engasjerte ansatte og veiledere: Det er Marte Aunan og Anette Jokstad, begge med helseutdannelser, som tar imot de som kommer hit for å sette i gang med en livsstilsendring. Allerede er 20 personer i gang med et oppfølgingsprogram, og ytterligere 20 er klare for å starte. Og det virker, mener veilederne.

– Vi ser jo effekt allerede etter fire uker. Det er for eksempel deltakere som melder om at klærne sitter løsere allerede, sier Aunan.

En av dem er Per Idar Nilssen. Han har deltatt i to uker, etter beskjed fra legen om at han hadde lagt på seg noen kilo for mye, og trengte å komme ned i vekt.

– Det er en kjempefin måte å komme seg ut på, og ikke bare bli sittende inne. Det var tungt i starten, men det hjelper veldig på motivasjonen å bli del av en gruppe, sier Nilssen.

Han startet programmet sammen med andre kjente fra Kafé 21, og forteller at det skal mye mer til for å skulke en treningstime når man vet at det er andre som venter på deg, enn om man bare skal gå til et treningssenter alene.

– Å trene alene gir meg ikke noe motivasjon. Her er det noen som venter, og det er en flott gjeng, det gir et fellesskap, sier Nilssen, som er sikker på at dette er det som skal til for en varig livsstilsendring for ham.

Dørstokkmila

For dørstokkmila kan være rimelig lang iblant. Treningsmotivator, og nå lokalpolitiker for SV i bydelsutvalget i Nordre Aker, Yngvar Andersen som bor bare et steinkast unna en nye Frisklivssentralen, dro i gang alle de oppmøtte til å svinge på bein og armer, med store smil som resultat.

– Alle er enige i at det er bra være fysisk aktiv. Det er ikke noe uenighet om det. Så hvorfor er vi så dårlige til det da? spurte Andersen.

Han mente årsaken er at det er unaturlig for oss å gjøre ting vi ikke må. Og at det er unaturlig å ikke spise den usunne maten som er så lett tilgjengelig i butikken. Samtidig er det ingenting vi som mennesker mer vil enn å ha det bra.

Så da trenger vi kanskje nettopp denne typen hjelp for å komme i gang…

I henhold til Oslo kommunes folkehelseplan skal alle bydelene nemlig ha et frisklivstilbud til innbyggerne. Nordre Akers Frisklivssentral blir den 11 sentralen i rekken, mens ytterligere én bydel har et frisklivstilbud, men ikke en sentral.

– Dette er for personer med behov for endring av levevaner. Bydelsutvalget vedtok opprettelsen av Frisklivssentralen på 2019-budstjettet. Og endelig er vi her! sa BU-leder Bente M. Larsen da hun klippet snora.


Sambruk og utstyrssentral

Frisklivssentralen samarbeider også på tvers med andre deler av helsetjenesten i Nordre Aker, slik som forebyggende enhet og psykisk helse.

Selve Frisklivssentralen, lokalet i Maridalsveien 292, skal også komme flere til gode. Allerede har NAV-tilbudet Drivkraft, som hadde laget maten til åpningen, sambruk med Frisklivssentralen i lokalene fire dager i uka.

– Vi jobber også med å få på plass en utstyrssentral i disse lokalene, forteller folkehelsekoordinator Louise Larsen Dahl.

Tanken med den er for eksempel å kunne ha idrettsutstyr til utlån for innbyggerne. I tillegg skal det om mulig etableres et verksted her, i tilknytning til utstyrssentralen. Men lokalene skal også lånes ut til andre bydelstjenester, og til frivilligheten. Bydelen er nemlig i ferd med å installere Oslonøkkelen i lokalene, som gjør disse tilgjengelige også utenfor "åpningstidene". Oslonøkkelen brukes i dag blant annet på ubetjente biblioteker. Allerede har et idrettslag ukentlige treninger for sine medlemmer i lokalene.

– Dette skal bli et nærmiljøhus, og bydelens grønne flaggskip, sier Larsen Dahl.

Her er nemlig mye av inventaret kjøpt brukt, engangsplast skal kuttes helt ut, og det skal legges til rette for at man reiser til Frisklivssentralen uten bil.

NB! Det er Boligbygg Oslo KF som eier bygget i Maridalsveien 292. Det foreligger store planer om å bygge nye kommunale boliger på eiendommer. Les mer om det her.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke


Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!