Tema: Tilbud for pårørende av rusmiddelavhengige og/eller psykisk syke

Å være i relasjon til en som har utfordringer med rus eller psykiske lidelser kan være krevende og påvirke hverdagen. NKS Veiledningssenter er et samtaletilbud for pårørende i alle aldersgrupper.

Det finnes lite tilbud innen det offentlige, derfor har NKS utviklet disse tilbudene til støtte og hjelp til familier, nære venner og andre.

Kirsti Halvorsen fra NKS Veiledningssenter for pårørende kommer og informerer om senteret og tilbudet og hjelpen de gir. Dette er et senter i Oslo (og flere andre byer) med tilbud til pårørende til personer med rusproblemer, psykiske lidelser eller begge deler.

Veiledningssenteret er et lavterskeltilbud. Det vil si at det trengs ingen henvisning, er kort ventetid og tilbudet er gratis. Alle ansatte har taushetsplikt, og det føres ikke journaler.

Velkommen på møtet og få opplysninger om et tema som er tabu og vanskelig å snakke om for mange!

Enkel bevertning.

Velkommen!

Hilsen styret i Grefsen, Kjelsås og omegn sanitetsforening