OSLO/KJELSÅS: Forslag om to blokker i tillegg til rekkehus, sendte reguleringsplanen ved Langsetløkka ut på ny formell høring i fjor. Men bystyreflertallet var ikke sikret i forkant (se faktaboks til høyre på siden/lenger ned i saken hvis du leser på mobil).

Espen Ophaug (V) forteller at han aldri har opplevd noe lignende som politiker i byutviklingskomiteen.

- Å foreslå disse to femetasjers  blokkene, uten at de tidligere har vært oppe til politisk behandling, er jo noe spesielt. Hadde kanskje vært lurt på forhånd å sikre seg flertall i bystyret for dette tilleggsforslaget, som både har vært fordyrende og tidskrevende - blant annet med ny høringsrunde?  Så endte det hele med i mageplask i bystyret, sier en oppgitt Ophaug.

- Underlig

Han synes også det er "underlig» at blant annet SV og Miljøpartiet de Grønne, som selv har vært med å stemt frem småhusplanen, støttet forslaget om femsetasjersblokker, på tidligere skoletomt.

- Midt inne i et veldig typisk småhusområde, og som på ingen måte kan karakteriseres som noe «knutepunkt». Denne saken har vært preget av dårlig politisk håndverk. En politisk saksbehandling vi nok alle kan lære noe av, oppfordrer Ophaug.

Leder av byutviklingskomiteen, Øystein Sjøtveit (Frp):

- Mener Rødt var med

- Forslag om å bytte ut en av husrekkene med to små punkthus ble drøftet med utbygger.  At prosessen ble så vidt tidkrevende må nesten byrådet  svare for. Vi ble forespeilet at saken kunne komme til endelig behandling før julen 2013. Da vi sendte saken på høring i oktober i fjor var Rødt med på laget, mener Sjøtveit.

Rødt tilbakeviser

- Rødt  har ikke på noe tidspunkt gjort noen avtale med Frp, eller  Ap, formell eller uformell, om at vi støtter blokkalternativet. Vi har gjort en helhetlig vurdering der vi har vektlagt at Rønningen folkehøyskole trenger en oppgradering og utvidelse, samtidig som vi har lyttet til dem som vil bli berørt av utbygginga. En viktig motforestilling er trafikkbelastninga forbi Langsetløkka, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han viser også til at «omveien» må ha kostet både utbygger og kommunen mye ekstra penger.

- Dette skyldes både elendig politisk håndverk fra opposisjonen i komiteen,  samt en uforståelig sendrektighet som byrådet har det politiske ansvaret for. Det blir  litt patetisk når Frp prøver å legge skylda for dette surret på Rødt!

- Ellers er det komisk at Frp omtaler to store blokker som «to små punkthus». Skal de være konsekvente, vil jeg foreslå at de heretter omtaler Oslo Rådhus som en kompakt flerroms-leilighet.

- Beklagelig, sier Miljøpartiet de grønne

- Hvis man mener alvor med fortetting over hele byen er det beklagelig at tilpassede fortettinger ikke blir gjennomført. Så tar vi til oss at flere ønsker at vi heller ikke skal fortette i områder opp mot småhusregulerte områder, sier Harald Nissen i partiet og bytutviklingskomiteen..

Ap viser til utfordringen med å møte befolkningsveksten med nok boliger.

- Synd, sier Ap

- Alternativet med punkthus ville gitt en god og balansert utvikling av området. At rekkehusbebyggelse alene vil gi mindre trafikk i området enn alternativet med boliger i punkthus tror jeg er direkte feil. Disse boligtypene appellerer til ulike mennesker. Synd at det ikke ble flertall for å bygge mer variert, synes Anders Ø. Røberg-Larsen (Ap).

Han mener også byrådet må ansvar for den lange saksbehandlingstiden, som han kaller «pinlig».  I likhet med Sjøtveit (Frp), forteller han om en forespeilet saksbehandlingstid innen julen 2013.

- Komiteen etterspurte  saken flere ganger. Først nå, når 2014 står på hell kom saken til ny politisk behandling. Det er ikke godt nok, sier Ap-politikeren.

Han omtaler byggeprosjektet som «relativt lite» hvor det stod mellom å bygge 35 boliger i rekkehus, eller rekkehus og blokker, totalt 56 boliger.

- Dette blir attraktive boliger med høy kvalitet i et flott område av byen. For å sette dette i perspektiv så er det viktig å minne om at Oslo bør legge til rette for 125.000 nye boliger fram mot år 2030, avslutter Røberg-Larsen.

Avisen har også kontaktet Høyre og SV, men har så langt ikke lykkes i å få noen kommentarer i saken.

Faktaboks

- For få uker siden vedtok Oslo bystyre reguleringsplan for 35 rekkehus, på utskilt tomt fra Rønningen Folkehøgskole, mot Langsetløkka. I tillegg skolens nye nye planlagte idrettshall og annen utbygging til videre drift av den populære folkehøyskolen.

- 35 rekkehus var også det som kom til behandling i byutviklingskomiteen i fjor høst, etter anbefaling fra både plan- og bygningsetaten og byrådet med Høyre, Venstre og Krf.

- I komiteen - på initiativ fra opposisjonen Frp, Ap, SV og Miljøpartiet - ble det foreslått endringer: rekkehus pluss to blokker. Blokkene var også i et tidligere forslag fra utbygger, men uten noen videre politisk behandling.

- Saken måtte igjen ut på høring, kom tilbake til byutviklingkomiteen og deretter til bystyret, hvor Rødt med to bystyrerepresentanter på vippen, stemte ned forslaget.