Sogneprest i Grefsen kirke, Arne Braut, Grefsen menighet og bydelen inviterer til gudstjeneste, sang og forestilling med SingAlongs påskespill.

– Dette er et påskespill med mennesker med funksjonsnedsettelser, søndag 26 .mars klokken 11.00. Opplevelsen er at arbeidet har en overvekt av frivillige, og trolig også deltakere, fra Nordre Aker. Så har dette spillet også en særlig kraft i en tid der mange kjenner at troen på framtid og fred i Europa rokkes ved.

For Grefsen menighet er dette en sentral del av påskefeiringen, og menighetens diakonale og lokale profil.

– Dessuten er det en utpreget gladsak inn mot påske! I år er det 11. gangen vi fremfører påskespillet sammen her i kirken. Påskespillet handler om Bibelens påskebudskap: Med Jesu inntog i Jerusalem, der han ble rasende sint i templet, hvor han spiste sitt siste måltid med vennene sine, ble sviktet av sin gode venn Peter og gikk alene til Golgata. At han døde på korset, men stod opp igjen.

SingAlong

SingAlong er et kor og et trosopplæringstilbud for alle mennesker i Oslo med funksjonsnedsettelse. På høsten øves det til julespillet. Om vinteren og våren øver vi til påskespillet.

– Vi har åtte øvelser i Grefsen menighetssenter på onsdager. vi synger og danser, rapper, tuller og ler, har samlingsstund og pause med kaffe og frukt. I tillegg besøker vi andre kirker i Oslo. Kirken har et ansvar for å legge til rette for dette slik at alle kan få mulighet til å lære om sin tro. SingAlong er et direkte svar på dette, og arbeidet inngår i Grefsen kirkes trosopplæringsplan og er en del av tilbudet i Oslo Bispedømme.