Oslo kommune går i front for å sikre at alle barn får delta på AKS. Mens regjeringen gir gratis halvdagsplass på AKS til 1. klassinger, går byrådet lenger og sørger for gratis halvdagsplass på AKS for alle barn på 1.-3. trinn i Osloskolen!

Med dagens høye priser på alt fra strøm til mat, er gratis AKS spesielt viktig. Vi vet at mange barnefamilier nå har en stram økonomi, og sliter med å få endene til å møtes. Ved å fjerne kostnaden ved AKS, sørger vi for at prisstigningen i samfunnet ikke hindrer barn i å kunne delta på lek og læring etter skoletid.

Hvor mye har dette tiltaket egentlig å si, tenker kanskje du? Det er gledelig å kunne fortelle dette er et tiltak som faktisk utgjør en merkbar forskjell på småbarnsfamiliers økonomi. Foreldre med barn på disse trinnene vil spare hele 24.500 kroner i året! Slik sparker vi bort foreldres økonomi som en terskel for at barn skal delta på AKS.

Vi vet at å gjøre AKS gratis fører til at flere barn får delta. Der vi allerede har rullet ut gratis AKS har deltagelsen har økt kraftig, med en spesielt stor effekt i levekårsutsatte områder. På noen skoler har deltagelsen økt fra rundt 50 prosent til nær 100 prosent etter at byrådet gjorde AKS gratis. I hele byen har deltagelsen steget fra 76 til 91 prosent. Oslo har nå klart høyere deltagelse enn alle andre fylker på AKS, blant annet fordi vi har gjort det gratis. Gratis AKS er et effektivt grep mot den økende ulikheten i Oslo, ved at barnefamilier får bedre økonomi og at alle barn får delta i leken og læringen på AKS, uavhengig av hvor mye foreldrene deres tjener.

Når du leser dette skulle du kanskje tro at gratis AKS er en opplagt bra politisk satsing? Vel, ikke alle er enige i det. Høyresiden ønsker fremdeles å sette en inntektsgrense på AKS. Det gjør at barnefamilier med helt gjennomsnittlig inntekt ville fått en ekstraregning på 24.500 kroner i året. En slik ordning ville fratatt over 10.500 barn tilbudet om gratis AKS. Pengene de sparer på det, vil Høyre bruke på å senke eiendomsskatten for de med dyre boliger. Det er effektiv politikk for økte forskjeller i Oslo.

Jeg er skikkelig stolt over at Osloskolen nå går i front i Norge for å skape en mer inkluderende skolehverdag for barna våre! Jeg håper også at flere kommuner vil la seg inspirere av satsingen og sørge for at dette er blir et tilbud til barn i hele landet.