OSLO: Sissel Rønbeck og Ida Fossum Tønnessen ble tildelt Oslo bys høyeste utmerkelse, St. Hallvard-medaljen, for deres verdifulle innsats for hovedstaden. Prisen ble delt ut av ordfører Marianne Borgen i Oslo rådhus, 14. mai.

- Sissel Rønbeck og Ida Fossum Tønnessen har begge gjort elvene i Oslo tilgjengelige for Oslos befolkning. Tilgang på elvene har skapt fantastiske naturområder som gjør at vi kan oppleve harmoni mellom byen, naturen og byens historie», sa ordfører Marianne Borgen i en pressemelding ved offentliggjøringen av årets medaljemottakere.

Sissel Rønbeck

Sissel Rønbeck, også kjent som «Akerselva Miljøparks gudmor», mottar utmerkelsen for sitt initiativ til et omfattende handlingsprogram for området langs Akerselva.

Som miljøvernminister i 1986 - 1989 satte Rønbeck av statlige midler til Akerselva Miljøpark og Kulturminneprosjekt Akerselva, og var en entusiastisk pådriver for prosjektet. Målet med handlingsplanen i 1986 var å bevare miljøets kulturhistoriske verdier med vekt på industri og arbeiderhistorie, og ferdigstille en sammenhengende elvepark med en levende laksestamme i en renset elv. Planområdet omfattet et 200 - 600 meter bredt belte langs Akerselva fra Maridalsoset til Vaterland. Hovedsiktemålet var å sikre Akerselva med omgivelser som bypark og som kulturhistorisk område, informerer pressemeldingen.

Prosjektet Akerselva Miljøpark kan sees på som en forlengelse av kommunens planer og et stadig økende privat engasjement for bevaring og tilgjengeliggjøring av Akerselva og de historiske bygningene rundt. Kulturminneprosjektet ga mer kunnskap om verneverdiene, bidro til å synliggjøre dem og bidro til at verdifull bebyggelse ble tatt vare på. Oppover hele elven ble det snekret sammen prosjekter i et nytt samspill mellom offentlig og privat finansiering og gjennomføringskraft. Kunnskapsbyen i Nydalen ble bygget ut, med Handelshøyskolen BI, Riksteateret og Rikskonsertene som viktige aktører. Flere av industribygningene langs Akerselva er bygd om til andre formål, men har beholdt fasader og historiske uttrykk.

I dag er Akerselva Miljøpark mye brukt av både turister og befolkningen i Oslo. Området byr på grøntområder og rekreasjon, men også industrihistorie, - noe som er med på å gjøre en vandring langs Akerselva til en spennende opplevelse i harmoni mellom by og natur. står det videre i begrunnelsen.

- Jeg er takknemlig og rørt over denne anerkjennelsen. Og jeg deler den gjerne med alle frivillige organisasjoner, private interesser og offentlige etater som har bidratt til å gjøre Akerselva og dens historie til en stolthet for hele byen», sier Sissel Rønbeck i en pressemelding.

Ida Fossum Tønnessen

Hun mottar utmerkelsen for sitt mangeårige engasjement og utrettelige innsats for byens elver og bekker.

Hun har arbeidet for å åpne de mange elvene som på sin vei til sjøen er blitt dekket av betong, eller lagt i rør. De siste 10 årene har over 3000 meter elver eller bekker blitt åpnet, og det er kartlagt om lag 30 strekninger som på sikt kan åpnes.

Hun har vært styreleder for Oslo Elveforum fra 2008 - 2016, og før dette mangeårig medlem og nestleder. Fossum Tønnessen er fortsatt aktiv som rådgiver for Oslo Elveforum. Fra 1985 - 2001 var hun direktør for kommunens Park- og idrettsvesen.

Oslo Elveforum arbeider for at byens vassdrag skal være friske, rene, åpne og tilgjengelige for befolkningen i samarbeid med velforeninger, historielag, natur- og miljøforeninger og lokalmiljøer, og er samarbeidspartner til Oslo europeiske miljøhovedstad 2019.

Fossum Tønnessen har jobbet med tilsvarende og beslektede oppgaver også i andre funksjoner siden 1970-tallet. Hun har vært medlem av skogstyret, formann i frilufts- og miljøvernrådet, styremedlem i Oslo og omland friluftsråd, formann i regjeringens råd for Oslo- marka og styreformann i Det norske hageselskap, står det i begrunnelsen.

- Dette var en veldig hyggelig beskjed å få. Dette at arbeidet med byens vassdrag settes på kartet på denne måten i året hvor Oslo er Europeisk miljøhovedstad, er et kraftig håndslag til alle ildsjelene i Oslo Elveforum for alt det flotte arbeidet som utføres hver dag. Jeg er stolt og glad for å være på dette laget», sier Fossum Tønnessen i meldingen.


Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Fakta om medaljen:

Mottakere av St. Hallvard-medaljen:

1956: Arnstein Arneberg, Randolf Arnesen, Arno Berg, Gerhard Fischer, Rachel Grepp, Paul Hartmann, Hieronymus Heyerdahl, Sverre Iversen, Per Kviberg, Arthur Nordlie, Magnus Poulsson, Anna Sethne, H.E. Stokke, Sigrid Syvertsen
1957: Rolf Gjessing, Harald Hals, Almar Lund, Haavard Martinsen, Carl Muller
1958: Ulrik Hendriksen , Rolf Hofmo, Yngvar Kjelstrup, Johan Lofthus, Marius Røhne, Ragnhild Schibbye, Martin Strandli
1959: Harry Fett
1960: Trygve Nilsen, Rolf Stranger
1962: Carl Just , Halfdan Wigaard
1964: Aasny Stoltenberg, Gunvor Vogt
1965: Carl Semb
1966: Laura Nadheim, Karen Kapmann Bothner
1967: Eyvind Alnæs, Katy Due, Andreas Grasmo, Alfhild Hovdan, Eugen Johannessen, Henny Ording
1970: Einar Gerhardsen , Chr. L. Jensen, Arild Sandvold, Egil Storstein, Arnfinn Vik
1971: Egil Werner Erichsen, John Johansen, Hjalmar Larsen Alf Rolfsen, Signy Stamnes
1974: Chris Bruusgaard, Georg Eriksen, Gerda Evang, Harald Frøshaug,
Omar Gjesteby, Erling Hagen, Nils Houge, Lars Ljøgodt, Gunnar Nielsen
1975: Gunnar Bech, Øystein Egelund, Brita Paus, Hans Sundrønning
1976: Brynjulf Bull, Ole Bjune, Eva Kolstad, Jakob Vaage
1977: Viktor Gaustad, Lille Graah, Rolf Stenersen, Knut Tvedt
1978: Vera Fjeldstad, Tor Albert Henni, Jon Kojen, Hallvard Vislie, Fredrik Chr. Wildhagen
1980: Jenny Haugen, Petter Koren, Birgit Sunnaas
1981: Anne Nilsen, Arne Sandbu, Christian Bruusgaard, Odd Kjus
1982: Einar Bergsland, Rolf Karlsen, Hjørdis Lundh
1983: Else Marit Larsen, Ragnar Falck Anderssen, Bergljot Gudim, Svein Fakset, Ragnhild Eriksen, Boris Hansen
1986: Olav Selvaag , Erik Sture Larre, Gøsta Åbergh, Sofie Helene Wigert, Mariss Jansons, Fredrik Melbye
1988: Bjørn Bjørnseth, Merle Sivertsen, Ivar Mathisen, Odd Wivegh, Nanna Lynneberg, Willy Enersen, Odd Wien, Odd Gjesteby
1989: Grete Waitz, Kaare Kopperud, Mentz Schulerud, Petter Ludvigsen
1991: Erik Melvold, Nico Demetriades , Torstein Grythe, Wenche Foss, Rønnaug Johansen
1993: Mosse Jørgensen, Albert Nordengen, Trygve Flagstad
1995: Henriette Bie Lorentzen, Thorleif Kleive, Frode Rinnan, Jan Hemsvik
1996: Per Aabel
1997: Thor Heyerdahl
1999: Bernt H. Lund
2000: Rolf Nyhus, Njaal og Erna Djurhus, Hans Svelland
2002: Aud Schønemann, Rigmor Andresen
2006: Gunnar Stålsett
2007: Kjetil André Aamodt, Tor Holtan Hartwig
2008: Hjalmar Kielland
2009: Gunnar Sønsteby
2010: Børre Rognlien
2011: Kari Svendssen
2013: Per Ditlev-Simonsen, Tor Sannerud, Inger Seim, Ann-Marit Sæbønes
2014: Thomas Thiis-Evensen
2015: Fakhra Salimi, Jorunn Valeur Bekkby og Christian Ringnes
2016: Martin Mæland og Erling Lae
2017: Lillebjørn Nilsen og Marianne Lind
2018: Lars Saabye Christensen

Medaljen har i midtfeltet i sølv St. Hallvard, byens skytshelgen, og en møllestein med 3 piler. I blå emalje rundt midtfeltet har den inskripsjonen: UNANIMITER ET CONSTANTER. Medaljen er festet i bånd i Oslo bys farger. Medaljen følges av et diplom.