Det har i perioden 18. februar til 15. mars vært ekstraordinær båndtvang i deler av Oslo på grunn av ekstraordinært vanskelige forhold for viltet. Det har vært ekstraordinær båndtvang både i Nordmarka og Østmarka samt i de delene av byggesonen som grenser opp mot marka.

Forholdene for viltet har nå blitt bedre i Østmarka og i byggesonen, men ikke i Nordmarka. Ekstraordinær båndtvang videreføres derfor i Nordmarka i perioden 16.–31. mars. Avgrensingen følger markagrensa, som i hovedsak følger overgangen fra bebyggelse til skog, melder Bymiljøetaten onsdag ettermiddag.

Kommunen har hjemmel i hundeloven til å innføre ekstraordinær båndtvang «under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet».

Rådyr er sårbare for løse hunder

I ukene før det ble innført ekstraordinær båndtvang var det en rekke tilfeller av at løse hunder utenfor eiers kontroll jaget og skadet eller drepte rådyr, ifølge etaten. Slike situasjoner ser det ut til å ha blitt langt færre av i perioden med båndtvang. Den ekstraordinære båndtvangen har dermed hatt ønsket effekt.

Det er særlig rådyr som er sårbare for løse hunder om vinteren, men også for elg vil løse hunder kunne være et problem, ifølge Bymiljøetaten. Når det blir mye snø blir det tungt og energikrevende for dyrene å bevege seg.

– Forholdene for dyrene har ikke blitt radikalt endret siden båndtvangen ble innført, men dette blir en del av de løpende vurderingene vi må gjøre. Snømengde og føreforhold forøvrig må vurderes opp mot lovverket. I grunnlaget for innføring av ekstraordinær båndtvang vektlegges forholdene for dyrene tyngre enn tilstand og kondisjon på dyrene, noe som i seg selv er en svakhet, sier seksjonssjef i Bymiljøetaten, Knut Johansson, til Nordre Aker Budstikke.

Han sier videre at etter en lang vinter med de mest næringsrike plantene dekket av snø hjelper det ikke mye med noen dager med noen barflekker i solhellingene.

– Dyrene må få lengre perioder med tilgang på god næring og mye hvile før avmagring etter vinteren snur, og dette gjelder spesielt for hunndyr som også skal sikre normal vekst for kalver som skal fødes i mai og juni. Mye snø hemmer hemmer bevegelse og ikke minst skjuler beiteplanter som begynte å dukke opp. Nå blir det nye runder med leiting etter knopper på busker og trær som de ikke allerede har spist opp i løpet av vinteren.

Bedre forhold i øst, men ikke i nord

Da den ekstraordinære båndtvangen ble innført for en måned siden var det svært isete i terrenget og vanskelig å ta seg fram for rådyrene. På grunn av ny nedbør og temperaturforholdene de siste dagene har dette blitt bedre.

I Østmarka og i byggesonen vurderes ikke forholdene som ekstraordinært vanskelige for rådyrene nå. I Nordmarka er situasjonen annerledes. Der er det vesentlig mer snø enn i Østmarka.

I dagene som kommer skal det bli plussgrader om dagen og kuldegrader om nettene. Det vil da danne seg skare som hundene løper oppe på, mens rådyrene synker igjennom. I de mest lavereliggende områder av Nordmarka, der det er mindre snø enn i høyden, vil isete forhold fortsatt være et problem. Dette på grunn av nedbør som er varslet å komme vekselvis som regn og snø, kombinert med kuldegrader om nettene. I disse lavereliggende områdene er det også flest rådyr og flest hunder på tur, melder etaten.

GPS på hund

Da Nordre Aker Budstikke snakket med Johansson om den ekstraordinære båndtvangen tidligere denne måneden, sa han at å ha GPS på hundene og drive jakttrening, krever grunneiers tillatelse – båndtvang eller ikke.

Nå presiserer Johansson uttalelsen:

– GPS på hunder er absolutt ikke forbudt. Men i dette tilfellet, hvor langbeinte jakthunder med betydelig jaktinstinkt var på søk langt utenfor eiers kontroll og synsvidde etter noe å jage blir det nokså åpenlyst at GPS var for å vite hvor hundene var uten noen form for annen kontroll. Eier ville i en slik situasjon ikke kunne vite hva hundene drev med og heller ikke kunne gripe inn i en ureglementert situasjon. Loven er klar på at selv om det ikke er båndtvang skal hunden være under kontroll, og det er ikke tilstrekkelig bare å vite hvor den er med mindre det er lovlig jakttrening eller lovlig jakt eller andre lovlige oppdrag hvor det er påkrevet med løs hund for å løse en konkret oppgave.