Menneskehandel – vår tids slaveri hvor 40% er barn. Klarer vi å tro at det er så ille? Men det er det!

Bare hør:

To jenter på 13 og 17 år blir arrestert for tyveri i Bergen. De kan ikke snakke norsk, men prøver å kommunisere til politiet at andre har tvunget dem til det.
Ganske raskt kommer et «ektepar» til politiet i Bergen og sier de er foreldrene til jentene. Politiet velger å ikke tro på dem og tar hånd om dem.

Dagen etter kommer nok et «ektepar» og sier de er foreldrene og krever jentene utlevert. En bil, med en tredje person, står utenfor å venter. De blir alle arrestert og barnevernet tar hånd om jentene.

Jentenes historie:

Den yngste blir solgt av sine foreldre for 10 000 euro. Den eldste var giftet bort og ble solgt av sine svigerforeldre. Jentene ble tvunget til tigging og tyveri om dagen og prostitusjon om natta!

De var tidligere blitt arrestert i flere norske byer før noen i Bergen så og trodde på dem! (Kilde: R.Christoffersen, statsadvokat)

Akkurat denne historien er fra Bergen, men kunne like gjerne skjedd i Oslo, i vårt nærmiljø

Fattigdom er en av de viktigste truslene mot menneskerettighetene.

KrF Kvinner mener menneskeverdet er grunnlaget for tanken om at alle mennesker har en rekke grunnleggende rettigheter i kraft av å være menneske. Alle ofre for menneskehandel i Norge må få beskyttelse og mulighet til et nytt og verdig liv.

KrF Kvinner vil styrke politiets kompetanse og ressurser innenfor området menneskehandel og forbrytelser mot barn.

Menneskehandel har i dag gått forbi narkotikahandel og har blitt verdens nest største kriminelle virksomhet, bare overgått av illegalt våpensalg.

Som kvinner Nordre Aker, i Oslo, i Norge, må vi være med å kjempe mot den økende internasjonale menneskehandelen av kvinner og barn !

Kvinnedagen 8. mars er en god dag for denne kampen. Gratulere med dagen til alle kvinner i Nordre Aker og lykke til med denne viktige kampen!

Gro Omtvedt
KrF Nordre Aker

LES FLERE 8. MARS-KOMMENTARER HER:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!