– Barn er mindre aktive, tilbringer mer tid inne og mer tid foran skjerm. Jeg er urolig for hva det vil si for folkehelsen, barnas trivsel og mestring, og ikke minst kjennskap til naturen, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT i en pressemelding.

Solvang peker på en rapport fra NINA (Norsk institutt for naturforskning), som viser store endringer i barns lek. Barn i dag leker mindre på egen hånd og mindre i naturen. Det meste av lek og fritid styres av voksne, er organisert eller på skjerm.


DNT-lederen mener at dårligere privatøkonomi som følge av prisøkningen, også er god grunn til bekymring.

– Kanskje blir det mindre penger til fritidsaktiviteter, opplevelser og reiser. Det vil ramme barna. Vi vet hvor viktig det er for barns mestring og motoriske utvikling å være i aktivitet ute, derfor er det grunn til bekymring hvis det nå blir enda mindre fritidsaktiviteter og utelek, sier han.

Solvang mener tur- og friluftsorganisasjoner, frivilligheten, foreldre, skoler og barnehager må jobbe sammen for å inspirere barn til å være mer ute.

LES OGSÅ: