– Vi har gleden av å tildele 43 antall frivillige lag midler til lokalhistoriske vandreruter som en del av Frivillighetens sier Riksantikvar Hanna Geiran i pressemelding.

Som del av markeringen av Frivillighetens år 2022 bevilget Regjeringen 2,5 millioner kroner som skal brukes til å løfte fram og støtte lokalt, frivillige arbeide med å tilrettelegge, skjøtte og formidle lokale, historiske ferdselsårer, stier og veier. Hver forening kunne søke om tilskudd inntil kr 100.000, går det videre frem av pressemeldingen.

– Vi fikk inn 190 søknader, sier Geiran.

– Det viser at engasjementet er stort. Vi har fått søknader om alt fra rydding av traseer, nye benker og bord til rast, skilting og merking av veifarene og til drenering og nye klopper i myr.

Skjøtsel av historiske ferdselsårer

Hun sier videre at midlene skal gå til skjøtsel og tilrettelegging av historiske stier, veger, ruter, runder og andre ferdselsårer.

Ferdselsårene må ha blitt benyttet til ferdsel og transport i tidligere tider eller være knyttet til et historisk tema. Det er også viktig at prosjektene må legge til rette for økt engasjement og synliggjøring av de lokale, historiske ferdselsårene i 2022.

Før tildeling var den samlede søknadssummen på noe over 5 millioner kroner. For å få en rask utbetaling, har Riksantikvaren fulgt fylkeskommunenes og Sametingets forslag til prioriteringer.

– Vi har valgt å gi til så mange som mulig, men likevel slik at det monner til en fornuftig fremdrift, sier Geiran. De fleste summene ligger derfor mellom 40.000 og 70.000 kroner. Noen enklere prosjekter har fått lavere summer, mens kun ett prosjekt oppnådde full pott på 100.000 kroner. Dette er DNTs prosjekt Fieldfarerruta i Tafjordfjella.

– Gamle ferdselsårer, stier og veier er viktige kulturminner som har bundet oss tettere sammen gjennom århundrer. De frivillige som arbeider med disse kulturminnene, gjør en fantastisk innsats. Det er ekstra gledelig i frivillighetens år at de som tilrettelegger, skjøtter og formidler denne kulturarven nå kan få litt større handlingsrom, tilføyer klima- og miljøminister Espen Barth Eide i pressemeldingen.

Maridalen bygdetun

Maridalen bygdetun er en av mottakerne, og får 80.000 kroner til synliggjøring av det såkalte «Bygata»-prosjektet, den historiske hovedveien, eller stien, mellom Hadeland og Oslo, «Bygata» er markert på illustrasjonen og kartet med rød linje og Gamle Hadelandsvei med gul.

Stein Øberg i Fellesrådet for historielagene i Oslo, jubler over tildelingen og mener nå at Maridalen Bygdetun kan bli et senter for stiinformasjon.

– Dette er en utrolig hyggelig melding å få, og fantastisk stimulerende for alle som har krabbet, gått, ryddet og heiet på denne historiske hovedveien - eller rettere sagt stien - mellom søsterkirkene på Hadeland og Oslo havn. Nå blir Maridalen bygdetun et senter for fremtredende stiinformasjon gjennom Marka, ifølge Øberg til Nordre Aker Budstikke., og legger til:

– Når hele stien er registrert i Askeladden (kulturminnedatabase, journ.anm.) og merket , er det bare å legge i vei i sporene etter våre forfedre og deres kløvhester. Dette var, er og blir moro!, sier Øberg og minner også om at Ståle Pinslie har skrevet tre hefter for Maridalens venner om de eldste ferdselsveiene gjennom Nordmarka, årsskrift i 2017 og to tilleggskrifter i 2021.

– Alle årsskrifter og mye annet ligger åpent tilgjengelig på nettsiden til venneforeningen, tipser Øberg.

Her kan du lese fra søknaden, send inn i regi av Fellesrådet for historielagene i Oslo: