GREFSENKOLLEN: De har samlet seg, store og små naboer til den store plassen på hjørnet Grefsenkollveien og Akebakkeskogen.

– Vi leste i Nordre Aker Budstikke om forslaget om hundejorde på plassen her. Dette er blitt en snakkis i nabolaget her oppe. Vi ønsker noe helt annet for området – en park eller treningspark som kan være til glede for alle, i alle aldre, og som kan være et samlingspunkt i nærmiljøet. Også et sted hvor ungdom i området kan møtes, sier gjengen lokalavisa møter på plassen, tirsdag kveld.

De understreker at det er mange flere i nabolaget som ikke ønsker noe hundejorde - et friområde for hund - på området i Grefsenkollveien.

– Det bor mange, mange mennesker i blokkene og rekkehusene her. Vi skal nå samle inn underskrifter og fremme et formelt forslag om hva vi ønsker å bruke plassen til, til Bydel Nordre Aker og Bymiljøetaten, forteller Henriette F.V. Torgersen, som koordinerer initiativet.

Saken startet med at Venstre-politiker May-Brith Døssland gikk ut i lokalavisa og ba om innspill på hvor det kunne passe med et nytt friområde for hunder i bydelen.


Innspill

Bymiljøetaten vil tilbakeføre plassen – som ligger i Marka (Markagrensen avgrenser området i vest og syd) – «til en status som er forenelig med Markaloven». I den forbindelse fikk Bydel Nordre Aker i vår en henvendelse fra etaten om hva bydelen vil bruke området ved Grefsenkollveien og Akerbakkskogen til.

Området har i en årrekke vært benyttet som lagerplass, parkering av anleggsutstyr til veivedlikehold, og i senere tid til ordinær parkering. I nordenden av området er det innkjøring til Sivilforsvarets anlegg i fjellet. I vest ved Grefsenkollveien er det bussholdeplass for 56-bussen, og det er plassert containere for innsamling av tøy, glass og metall. I syd er området avgrenset av høyspentledninger, vei opp til Akebakkeskogen og en barnehage.

Da bydelsutvalget ga sin uttalelse til Bymiljøetaten tidligere i mai, foreslo Døssland at friområde for hund burde med i vurderingen av hva området bør bli.

Slik prioriterte bydelsutvalget

I saksfremlegget til bydelsutvalget, skriver administrasjonen at området trolig ikke vil være et sted man drar for å oppholde seg, fordi det ligger i utkanten av flere boligområder. Plassen vil imidlertid kunne fungere som et samlingspunkt eller hvilested i forbindelse med forskjellige frilufts- og idrettsaktiviteter, skrives det, og sykkel-, rulleski- og longboard-aktiviteter i Grefsenkollveien trekkes frem som eksempler.

Bydelsutvalget var ikke entydig enige om at hundejorde er den beste ideen, da saken var oppe i møtet i mai. Utvalget mener at området vil egne seg godt som et samlingspunkt for utøvere som benytter Grefsenkollveien og Akebakken til forskjellige aktiviteter.

I vedtaket ber bydelsutvalget i Nordre Aker om at Bymiljøetaten ser på mulighetene for å:

1. oppgrader området fra dagens grusplass til en grønn park/naturområde
2. utplassere benker som kan benyttes mellom treningsøkter, tilbaketrukket fra veien
3. utplassere apparater for trening og tøying, samt tilrettelegge for sykkelparkering
4. bedre koblingen mot skogområdet i øst
5. synliggjøre ved bedre skilting at havnivået tidligere gikk her
6. vurdere friområde for hund som et alternativ

LES BAKGRUNNEN: Kan dette bli bydelens nye hundejorde?

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke