Ansettelsen skal behandles i et møte i byrådet neste uke. Da vil byråd Robert Steen (Ap) legge frem sin innstilling om at det er Køhncke Urholt som skal bli Nordre Akers nye bydelsdirektør.

52-åringen har fungert i stillingen siden mars. Bydelsdirektørene i Oslo ansettes i åremål på seks år.

Køhncke Urholt kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for oppvekst og familie i Bydel Nordre Aker. Hun har hatt den jobben siden 2015 og har derfor allerede vært en del av bydelens ledergruppe.

Bydelens - etter alt å dømme - nye direktør ønsker å vente med å kommentere saken til den er behandlet i byrådet.

Modernisering av hovedstaden

I alt var det 18 søkere til stillingen. Foredelingen mellom kvinner og menn var lik, men navnet til fire av kandidatene ble unntatt offentlighet. På listen var blant andre bydelens avdelingsdirektør Svein Børge Hoftun for HR og innovasjon.

Det er Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester som har håndtert rekrutteringsprosessen. De har i tillegg fått bistand Byrådslederens kontor.

«Bydelsdirektøren skal arbeide med å videreutvikle tjenestetilbudet i bydelen og delta i kommunens pågående innovasjons- og moderniseringsprosesser», skriver de i et saksfremlegg.