(AVISA OSLO) De siste 100 årene er det fire perioder hvor Oslo har opplevd to tørre år på rad. 1921-22, 1948-49, 1975-76 og 1995-96.

Vi kan nå være i starten av en ny tørkeperiode.

– Byen er svært sårbar for å ha nok vann i slike hendelser. Er det en ting vi overhodet ikke har peiling på er det været. Men vi har hatt seks måneder med tørke. Har vi to tørre år på rad er Oslo helt skrapa for vann, sier Frode Hult, seksjonsleder for Vannmiljø i Oslo kommune.

2. mai var magasinfyllingen i Maridalsvannet på 69 prosent. Normalfylling er 91 prosent.

Nå har kommunen innført aksjonsnivå 1:

 • Fontener med resirkulering av vann kan opprettholdes. Fontener uten resirkulering av vann stenges.
 • Drikkefontener kan settes i drift dersom det blir varmt over lengre tid, da dette er viktig for liv/helse.
 • Bekker/plaskebasseng som ikke har drikkevannstilførsel opprettholdes. Bekker/plaskebasseng som har drikkevannstilførsel kan fylles opp én gang, men stenges så ved struping av utløp fra basseng slik at vannstand opprettholdes.
 • Trær vannes med vanningsposer slik at vannforbruket da reduseres til et minimum.
 • For sommerblomster i urner og bed så begrenses vanningen til et minimum, slik at blomster overlever, og at vi hindrer unødig vannforbruk. Dersom det er automatiske vanningsanlegg, anbefales det sterkt at vanningen gjøres nattestid, slik at fordampingen er minimal og annet vannforbruk er lite.
 • Gress/plener vannes ikke.
 • Vannbruk til vask av veier opprettholdes, men med minst mulig vannbruk. Veivask er et folkehelsetiltak for å forhindre svevestøv og fremme god luftkvalitet.

Synker nivået til 61 prosent iverksettes aksjonsnivå to. Det innebærer blant annet full stopp av kommunalt vann til vanning, vannfyllerier, fontener og lignende.

Aksjonsnivå 2

I tillegg vil:

 • Vannføringen i Akerselva blir redusert til 750 liter i sekundet.
 • Søke NVE og varsle Statsforvalteren om regulering av magasiner under laveste regulerte vannstand.
 • Søke NVE om anledning til å redusere vannføring i Akerselva helt ned til 250 liter i sekundet.

 • Stoppe eventuell tapping av vann fra Elvåga til Fri-Elvåga

De neste dagene er det ingen regn i vente.

– Hvor sannsynlig er det å innføre aksjonsnivå 2 i nærmeste framtid?

– Vi kommer ikke ned til aksjonsnivå 2 de neste ti dagene. Det skal lengre tid uten regn enn det.

Blir det aktuelt å gå til neste nivå vil dette mest sannsynlig skje først på sensommeren.

– Hvis regnet fortsetter å utebli de neste månedene må folk være flinke til å spare på vannet for å unngå flere tiltak, understreker Hult.

Men sier han føler seg trygg på at Oslos innbyggere forstår viktigheten av å bruke mindre vann.

– Uten vann og strøm så stopper alt. Hvis folk tar grep nå kan eventuelt inngripende tiltak innføres på et senere tidspunkt og over et kortere tidsrom.

Det er først når vannet i Maridalsvannet synker nivået til 56,4 prosent at aksjonsnivå 3 innføres. Vannføringen i Akerselva begynner da å bli kritisk for planter og dyr i vassdraget.


Hva innebærer aksjonsnivå 3?

 • Redusere vannføringen i Akerselva fra 750 l/s til 500 l/s
 • Innføre restriksjoner på hagevanning
 • Innføre restriksjoner på bilvask
 • Gjøre tekniske forberedelser for pumping av vann fra Lutvann til Nøklevann og fra Nøklevann opp i tunnelen fra Elvåga til Skullerud
 • Etablere pumper i nedbørsfeltet for å senke magasiner under LRV (laveste regulerte vannstand)
 • Planlegge og gjøre forberedelser til å starte vannproduksjon fra Langlia og Alnsjøen. Kokevarsel påkrevd.
 • Varsle Mattilsynet og Helseetaten om oppstart av vannproduksjon fra Langlia og Alnsjøen beredskapsanlegg.
 • Åpne kanalen mellom Lille og Store Sandungen
 • Vurdere å iverksette ytterligere tiltak overfor publikum og næringsliv for å redusere bruken av drikkevann

Faktisk.no: Nei, vannmangelen i Oslo skyldes ikke at vi sender strøm til utlandet

Hva innebærer aksjonsnivå 4?

 • Starte vannproduksjon fra beredskapsvannene Langlia og Alnsjøen og sende ut kokevarsel
 • Pumpe vann fra Lutvann til Nøklevann og fra Nøklevann opp i tunnelen fra Elvåga til Skullerud
 • Senke magasiner under LRV og iverksette minstevannføring på 250 l/s til Akerselva gitt at søknaden er innvilget av NVE
 • Etablere pumper i Maridalsvannet utløp for å opprettholde minstevannføring i Akerselva dersom vannstanden i Maridalsvannet synker under LRV.

Nordre Aker Budstikke har blitt ny: – Dette er vi stolte av å vise frem