Bakgrunnen for kommentaren fra Syklistenes Landsforbund er saken i Nordre Aker Budstikke mandag, om sykkel og fart, på gangveier, turveier og skogsbilveier, der en leser forteller at han ikke opplever at Syklistenes Landsforening er interessert i å ta fatt i det han mener er en utvikling mot stadig villere sykling i gangveiene.

Det er leit å høre at folk er redde for å bli påkjørt av syklister som ikke tar hensyn. Slik skal det selvsagt ikke være.

Dette er en sak vi tar på største alvor. Vi bruker enhver passende anledning til å be syklister og andre om å følge trafikkreglene og ikke minst §3 i vegtrafikkloven, den såkalte aktsomhetsparagrafen.

Farefull adferd i trafikken er selvsagt aldri greit, uansett hvilken trafikantgruppe det dreier seg om. Det må alltid tas spesielt hensyn ovenfor de mykeste av de myke, nemlig de gående.

I tillegg til å appellere til samspill i trafikken, defensiv kjørestil og hensynsfull adferd, jobber vi for å endre de strukturene som er med på å skape uheldige situasjoner. Da er spesielt infrastruktur som skiller trafikantene fysisk fra hverandre viktig. Det fører til mange uheldige situasjoner at syklister og fotgjengere må dele plass.

Vi jobber derfor for at det skal bygges ut et sammenhengende sykkelveinett som er mest mulig adskilt fra andre trafikanter. Med god infrastruktur er det også lettere å bygge en god sykkelkultur, slik man blant annet ser i København.

Men vi venter imidlertid ikke passivt på at en god sykkelkultur skal utvikle seg. Vi sprer det gode budskap når vi kan, i møte med skoler, arbeidsplasser, politikere, offentlige etater, på sykkelkurs, på publikumsrettete aktiviteter som «Sykkelens dag» og «Synlig syklist» og når vi får henvendelser fra media.

Vi tror og håper at vårt påvirkningsarbeid bidrar til den rette utviklingen, der alle trafikanter tar hensyn og er aktsomme.

Så derfor: Å mene at vi ikke er «interessert» i sykkel og fart, fremstår som urimelig.

Mats Mikael Larsen, fagpolitisk rådgiver i Syklistenes Landsforening