Jeg har lest med store interesse artikkelen om trygge skoleveier basert på innspill fra de forskjellige skolenes FAU, og det er et flott innspill som peker på mange vanskelige områder.

Like fullt kan jeg ikke annet enn undres over at ikke Lachmanns vei, fra Langsetløkka til Midtoddveien, er med i nevnte oversikt. Det er utvilsomt områdets dårligste strekning.

Det er mulig at denne strekningen har færre gående/syklende enn mange av de andre omtalte veiene/kryssene, men det gir likevel ingen grunn til å glemme denne utsatte strekningen.

Og nettopp det at veibanen er i så utrolig dårlig forfatning gjør jo at hverken gående/syklende eller kjørende «aner» noe om hvor andre på veien velger å gå/kjøre.

Alle gjør jo alt for å unngå de mange hullene i veien, og det blir derfor en ren sikk-sakk-kjøring på denne strekningen. Strekningen er ille om sommeren. Men kanskje enda verre vinterstid.

Svein Olav Bø
Kjelsås

LES BAKGRUNNSSAKER:
* Se alle strekningene skolenes FAU og bydelspolitikerne ønsker å sikre
* Naboer lagde film om Langsetløkka-trafikken
* «Mange flere biler i døgnet på denne veien?»

LES OGSÅ FRA NAB.NO:
* Helsort i Vallhall. Hvilken farge får torsdagen på Bislett?
* Eieren kan stikke kjepper i hjulene for Rønningen-utbyggingen
* Kutter opptil 1600 beboere i nye «Frysjabyen»

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!