Det julelysglitrende toget har vært å se på Bergensbanen de siste dagene, og torsdag setter det snuta tilbake mot Oslo. Men lurer du på hva i all verden dette er for noe, når den lyskledde trekkvogna kommer forbi?

Det er Bane NORs testtog som har tatt på seg finstasen i Oslo før turen gikk over vakre Bergensbanen til et snødekt Voss, og så tilbake igjen. På turen har togets førere testet det nye signalutstyret i toget, skriver Bane NOR i en pressemelding.

De skriver videre:

Det aktuelle toget heter Di8 og brukes vanligvis som et bergingslokomotiv når andre tog stopper på linjen og må berges. Nå er toget i midlertidig arbeid med å teste det nye signalsystemet, ERTMS. Dagens signalsystem er gammelt og modent for fornyelse. Derfor bygger Bane NOR et nytt, digitalt og moderne signalsystem i hele landet trinnvis frem mot 2032. Nytt signalsystem skal gi et bedre togtilbud med flere tog i rute for gods og passasjerer.

Dette julelyspyntede toget kjørte Oslo-Bergen, via Nordre Aker, torsdag 15. desember 2022.

– Nå tester vi at det nye systemet i toget snakker godt med dagens signalsystem på Bergensbanen. Toget er utstyrt med en oversetter mellom nytt og gammelt signalsystem, sånn at vi kan kjøre over hele landet uavhengig av signalsystem, sier Jan Andre Nomerstad og Steinar Nilsskog. De er testførere i ERTMS-programmet.

Bane NOR tester det nye signalsystemet både i testlaboratorium og i sporet.

– Vi jobber for å luke ut så mye barnesykdommer og feil som mulig, så vi får et godt og stabilt system. Vi som lokførere får også mye verdifull erfaring som vi kan bruke i opplæring av andre førere, sier de.

Over 2000 førere fra togselskapene, Bane NOR Transport og Spordrift skal ha opplæring i det nye systemet.

– Vi har brukt dette testlokomotivet siden mai 2020, og har kjørt rundt i hele Norge - men da uten like mye bling. Vi har også testet en del i Sverige, sier lokførerene, som er godt kjent både land og strand, og med nytt signalsystem.

Testtoget forlot Voss klokka 09 torsdag morgen, og kjører Bergensbanen, via Hønefossbanen til Roa, og vil være på Movann 15.42. Det passerer Snippen 15.49, Sandermosen ett minutt senere, og kommer til Kjelsås 15.55. Der blir det avgang 15.58, og passering Nydalen klokka 16.00 og Grefsen stasjon 16.01. Deretter fortsetter det vi a Alnabru klokka 16.14 og ender på Grorud 16.17.

I jula skal testtoget ta en velfortjent ferie på stasjoneringsstedet på Grorud.

Fakta: Signalsystemet ERTMS

  • ERTMS er forkortelsen for European Rail Traffic Management System, og er et felles signalsystem for hele Europa.
  • Prosjektet skal gi en bedre reisehverdag for passasjerer og gods med flere tog i rute.
  • Digitaliseringen kan på lengre sikt gi bedre kapasitet, gjøre det enklere å reise med tog over landegrenser, og redusere kostnader til drift og vedlikehold.
  • Prosjektet omfatter hele den norske jernbanen, det vil si over 4000 km jernbane og over 330 stasjoner.
  • Første strekning som får ERTMS er Gjøvikbanen i 2023. I 2032 skal alle strekninger være styrt av det nye signalsystemet.

Kilde: Bane NOR